Olet täällä

SP:n hallitukseen kaksi lounaissuomalaista

Suomen Partiolaisten partioneuvosto valitsi SP:n hallitukseen uusia jäseniä vuosiksi 2010-2011: koulutusministeriksi Wiki "Wicce" Wikström (Lounais-Suomi), talousministeriksi Henrik "Henu" Sandholm (Lounais-Suomi), ohjelmaministeriksi Tomi Haarala (Pohjanmaa) ja alueministeriksi Satu Tammilehto (Uusimaa). Seuraavassa lounaissuomalaisten Wiccen ja Henun terveiset.

Koulutusministeri Wiki 'Wicce' Wikström

Turkulaisen 46-vuotiaan Wiccen lippukunta on Toivon Erätytöt. Wiccen keskeisimmät partiopestit ennen nyt alkavaa hallitusuraa ovat olleet SP:n luottisryhmän puheenjohtajuus, SP:n koulutusvaliokunnan jäsenyys ja V-SP:n koulutusryhmän puheenjohtajuus.

Ensimmäinen haaste uudessa hallituspestissä?

Ensimmäinen haaste on kokonaisuuden hahmottaminen ja tarvittavien toimenpiteiden ja projektien kartoittaminen. Koulutusjärjestelmän uudistus on valmistunut, mutta vaatii vielä jalkautusta ja muutamia tarkennuksia moduulien toimivuuden varmistamiseksi.

Aikuisasiat ovat päässeet hyvään vauhtiin ja tämän asian eteenpäin vieminen ja toiminnallistaminen on tärkeää.

Entäpä sen jälkeen?

Toinen haaste on koulutusvaliokunnan organisointi niin, että jokaisella jäsenellä on haastava ja motivoiva pesti. Resurssien oikea jakaminen ja kohdentaminen tehdään yhdessä valiokunnan jäsenten kesken.

Miten SP:n koulutusvaliokunnan puheenjohtajan työ koskettaa Lounais-Suomen Partiopiiriä?
 
Tärkein tehtävä on tukea piiriä tarjoamalla koulutusta ja koulutuksen järjestämistä. Erityisesti ohjelman mukaisesti rakennetut moduulit ja koulutuskokonaisuudet auttavat piiriä ja lippukuntia toteuttamaan ohjelmaa lippukunnissa.

Talousministeri Henrik 'Henu' Sandholm

Henrik Sandholm

Henun kotilippukunta on Turun Partio-Sissit. Viimeaikaisia pestejä ovat toimiminen vasta ilmestyneen taitokirja Repun toimituskunnassa, jamboreella 2007 Suomen joukkueenjohtajana sekä SP:n kansainvälisten yhteyksien valiokunnassa ja meripartioryhmässä.

Ensimmäinen haaste uudessa hallituspestissä?

SP:n talous ja siihen kuuluva IT ovat laaja alue, jolla on paljon rajapintoja muihin toiminnanaloihin ja partion eri toimijoihin. Alussa on tärkeintä riittävän pohjatiedon kerääminen keskustelemalla mahdollisimman monen ihmisen kanssa ja tutkimalla muuten SP:n taloutta. Tältä pohjalta pitää muodostaa talousvaliokunta ja sopia sen jäsenten työnjako.

Suuntaviivat alkavalle kaksivuotiskaudelle?

Tärkeintä on kohentaa koko partion taloustilannetta Suomessa ja varmistaa  yhteistyössä piirien kanssa, että niukat resurssit suunnataan sellaisiin toimiin, jotka kääntävät jäsenmäärän kasvuun. IT-puolella on valtavasti mahdollisuuksia, jotka pitää käyttää hyödyksi.

Miten SP:n talousvaliokunnan puheenjohtajan työ koskettaa Lounais-Suomen Partiopiiriä?

Tehtävässä on tärkeää olla tiiviisti yhteydessä kaikkiin partiopiireihin Lounais-Suomi mukaan lukien ja löytää yhteinen näkemys ja tapoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Lippukunnille, piirille ja myös yksittäisille partiolaisille on tarkoitus kehittää ja tarjota konkreettisia palveluita.

.