Olet täällä

Mari ja Viljami toimiviksi partiojohtajiksi

Sekä piirinvarajohtaja Mari Kousa (25) Porin Tulitikuista (L-SP) että lippukunnanjohtaja Viljami Hätönen (25) Turun Mikaelin Sinisistä (L-SP) palkittiin valtakunnallisella Toimiva partiojohtaja -tunnustuksella valtakunnallisen Partiosäätiön vuosikokouksessa Helsingissä tänään 25.3.2010. Ensimmäistä kertaa palkittiin kaksi nuorta johtajaa yhtäaikaa samasta partiopiiristä.

Partion 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi palkittiin kaikkiaan kolme partiojohtajaa: kolmantena palkittiin Hämeen Partiopiirin ohjelmaministeri Henna Heikkilä (27).

Kuvassa vasemmalta Henna Heikkilä (LiTy), Viljami Hätönen (TMS) ja Mari Kousa (PoTu).

Huomionosoitukset luovutti Partiosäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, ministeri Christoffer Taxell.

Juhlavuoden Toimivat partiojohtajat 2010 on valittu

Partiosäätiö - Scoutstiftelsen rs nimesi kolme nuorta partiojohtajaa vuoden 2010 Toimiviksi partiojohtajiksi. Kunniamaininnan lisäksi valitut saavat säätiön myöntämän apurahan.

Nyt palkitut partiojohtajat ovat olleet mukana mm. perustamassa uusia partiopiirejä, järjestämässä kansainvälisiä tapahtumia sekä erityisesti pyörittäneet vuosikausien ajan vapaaehtoisina toimintaa paikkakuntiensa lapsille ja nuorille. Heillä kaikille on tehtäviä myös omassa partiopiirissään sekä valtakunnallisella tasolla Suomen Partiolaisissa.

Toimiva partiojohtaja -apurahan jakamisen tarkoituksena on kohottaa nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyön yleistä arvostusta sekä korostaa tällaisen toiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä. Tuhannen euron apurahan saajat valittiin partiopiirien nimeämien korkeatasoisten ehdokkaiden joukosta.

Toimivat partiojohtajat palkittiin nyt 34. kerran. Apurahat luovutettiin torstaina Partiosäätiön vuosikokouksessa Helsingissä. 

Palkittavat partiojohtajat ovat aktiivisella ja esimerkillisellä toiminnallaan edistäneet partiotoimintaa. Apurahan saamisen edellytyksiä ovat aktiivinen toiminta omalla paikkakunnalla, toimiminen johtajatehtävissä vähintään viiden vuoden ajan sekä partiojohtajakoulutus.

Palkittavien tulee olla alle 30-vuotiaita. Toimiva partiojohtaja -apurahan saajalla tulee olla myönteinen asenne omassa lippukunnassa toimimisen lisäksi myös partiopiirin toimintaan ja valtakunnalliseen partiotoimintaan.

Viime vuonna 2009 valtakunnallinen Toimiva partiojohtaja -tunnustus myönnettiin Aleksi Heikkilälle (Lounais-Suomen Partiopiiri) ja Tiina Nokelalle (Pohjanmaan Partiolaiset).