Olet täällä

Partiomerkkien heraldiikkaa Tampereella

Partioliljan ja apilan uudet käyttömuodot, Hämeen ilveksen vaiheet ja heraldinen kehitys, lippukunnan tunnusten monenlainen käyttö sekä uusien ikäkausien merkit olivat keskeisinä aiheina Partioheraldikkojen kokoontuessa valtakunnalliseen seminaariinsa.

Kuva: Olli 'Opi' Koskela toimii partioheraldikkojen puheenjohtajana.

Helmikuun alussa Tampereella järjestettyyn Partioheraldikkojen Partiomerkit kertovat -seminaariin osallistui kolmekymmentä eri ikäistä partiolaista helmikuun alussa. Seminaarissa selvisi, että meillä on niin perinteisiä partiotunnuksia, liljoja ja apiloita, kuin erilaisiin tapahtumiin suunniteltuja kertakäyttöisiä merkkejä.

Partioliput pienentyneet

Kuluneen vuosisadan aikana partiotunnuksissa on tapahtunut monenlaista kehitystä. Tekniset mahdollisuudet tehdä, raha ja erilaiset muotisuunnat näkyvät kun vertailee eri aikojen partiotunnuksia.

Seminaarissa selvisi muun muassa, että Suomessa 1950-luvulla alkanut korkeatasoisten uusien kunnallisvaakunoiden vaikutus näkyy myös uudemmissa partiolipuissa, jotka ovat selkeitä ja niissä pääsääntöisesti on tänä päivänä hyvää heraldiikkaa. Samalla partioliput ovat pienentyneet.

Logot heikentäneet heraldiikkaa

Meillä on merkkejä, joiden käyttöhistoria alkaa toiminnan ensimmäisistä vuosista. Merkkien ompelutekniikan kehitys on antanut uusia mahdollisuuksia.

Viime vuosina logojen lisääntynyt käyttö virallisluonteisina merkkeinä ja tietokonepohjainen suunnittelu on aiheuttanut sen, että käyttöheraldiikan taso on laskenut. Merkeistä on tullut vaikeasti tunnistettavia ja niiden sisältämään symboliikkaan on kiinnitetty vähän huomiota.

Pinssit tulleet partioon

Metallimerkkien kalleus on vähentänyt niiden käyttöä. Toisaalta pinssikulttuuri on tullut partioonkin parin viimeisen vuosikymmenen aikana.

Partiohuiveja on käytetty monin tavoin varsinkin suurleireillä.

Partio-ohjelma yhdessä taulussa

Samassa tilaisuudessa tamperelaiselle partiojohtajalle Aarno Jussi Lylylle luovutettiin tilaisuudessa merkkitaulu, jossa ovat kaikki uuden partio-ohjelman mukaiset merkit. Kaikki merkit ovat Jussin piirtämiä.

Teksti: Olli Koskela. Kuva: Paula Meronen.

 
Partioheraldikot ry

Partioheraldikot ry:n tavoitteena on ylläpitää ja edistää heraldista kulttuuria partiolaisten keskuudessa. Yhdistys on perustettu 1972.

Partioheraldikot julkaisee lehteään nimeltään Liehuvat värit, järjestää mm. heraldiikkakursseja sekä neuvoo partiomerkkien ja partiolippujen suunnittelussa.

Partioheraldikkojen puheenjohtajana toimii Olli Opi Koskela sekä johtokunnan jäseninä Marika Max Valve, Jarmo Heinä Heinonen ja Visa Wisa Liippola.

Lisätietoja: www.heraldikot.partio.net

.