Olet täällä

Ko-Gi-koulutuksessa kehityt partiojohtajana

Ko-Gi-koulutus eli partiojohtaja-jatkokoulutus on tarkoitettu yli 22-vuotiaille partiojohtajille, jotka haluavat kehittyä johtajana sekä syventää tuntemustaan partiosta. Hakuaika ensi kesän koulutuksiin on nyt, 31.1.2011 mennessä.

Partiojohtaja-jatkokoulutus eli
Kolmiapila-Gilwell -koulutus

on Sinulle, joka haluat kehittää itseäsi johtajana kokonaisvaltaisesti.

Olet jo ohittanut vaeltajaiän (täytät koulutuksen aloitusvuonna 22 v.) ja suorittanut partiojohtajaperuskoulutuksen. Sinulla on pesti lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Omaat ainakin perustaidot retkeilystä ja leirielämästä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu Polkuun jäsenkortista löytyvän ilmoittautumistunnuksen avulla. Ilmoittautumisen tekemiseen on hyvä varata aikaa noin 15 minuuttia. Täytä kaikki kohdat huolellisesti. Vastaa kysymyksiin rehellisesti ja parhaan tietämyksesi mukaan.

Kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen, kirjoita lisäksi lyhyt kuvaus itsestäsi (esimerkiksi opinnoista, ammatista, perheestä), partiopolustasi ja omista odotuksistasi sekä tavoitteista tälle koulutukselle. Lähetä kuvaus 31.1.2011 mennessä koulutus(a)partio.fi tai Partioasema, Ko-Gi-ilmoittauttumisen liite, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki).

Ko-Gi-koulutukset 2011

nro 103, leiri 2.7.2011–10.7.2011, johtaja Kai "Kaitsu" Kanervavuori;
nro 104 (monimuoto-johdanto 2.4.2011–3.4.2011), purjehdus 13.6.2011–17.6.2011, johtaja Pasi Mikkonen;
nro 105, leiri 6.8.2011–14.8.2011, johtaja Kimmo "Kipi" Heikkinen;
nro 106 (monimuoto-johdanto 2.4.2011–3.4.2011), vaellus 16.8.2011–21.8.2011, johtaja Valtteri Karhu.

Seminaariosa on kaikilla 4.-6.11.2011.

Vuoden 2011 Ko-Gi -koulutus maksaa kokonaisuudessaan 300 €. Hintaan sisältyy majoitus, ruoka, ohjelma, jaettava materiaali ja Ko-Gi -tunnukset.

Laskutus tapahtuu seuraavalla aikataululla:
103 ja 105: 200 eur ennen leiriä ja 100 eur ennen seminaaria.
104 ja 106: 60 eur ennen johdantoa, 140 eur ennen leiriä ja 100 eur ennen seminaaria.

Ilmoittautuminen vuoden 2011 koulutuksiin on käynnissä ja päättyy 31.1.2011.

Ko-Gi -apuraha

Ko-Gi-koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus perustelluista syistä hakea SP:ltä avustusta koulutuksen maksuun. Hakemuksesta tulee käydä ilmi omat kokonaiskulut koulutuksesta ja saako hakija avustusta joltain muulta taholta. Avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella viimeistään 30.4. lähettämällä hakemus: suvi.kantoluoto(a)partio.fi, viestin aiheeksi Ko-Gi avustushakemus + oma nimi, tai
Suvi Kantoluoto, Suomen Partiolaiset, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Kuoreen Ko-Gi avustushakemus

Ko-Gi-koulutukset 2012

107 (monimuoto) johdanto 30.3.-1.4. leiri 12.-15.7.2012
108 leiri 9.-17.6.2012
109 leiri 30.6.-8.7.2012
110 leiri 4.-12.8.2012

Seminaariosa on kaikilla 2.-4.11.2012.

Ko-Gi koostuu useammasta osasta

Kolmiapila-Gilwell eli tuttavallisemmin Ko-Gi-koulutus on Suomen Partiolaisten järjestämä. Se sisältää koulutusjärjestelmän mukaisen partiojohtajajatkokoulutuskokonaisuuden, joka voidaan suorittaa joko perinteisesti tai monimuotoisesti. Perinteisesti Ko-Gi koulutus koostuu leiriosasta, seminaarista ja toimintaosasta. Monimuotoisessa kulutuksessa leiriosa on perinteistä lyhyempi. Leirin, seminaarin ja toimintaosan lisäksi monimuotoiseen Ko-Gi koulutukseen voi kuulua esimerkiksi erillinen aloitusosa. Myös Ko-Gi-koulutuksessa on mahdollista hyväksi lukea aiempaa osaamista.

Oma ohjaaja on tukena koko koulutuksen ajan

Koulutuksen aikana sinulla on tukenasi Ko-Gi-ohjaaja, joka on pääsääntöisesti joku oman piirisi koulutusohjaajista. Piirisi koulutusryhmä ottaa sinuun yhteyttä ilmoittautumisen jälkeen ohjaajan nimeämiseksi. Ko-Gi-ohjaajan vastuulla on toimintaosan ohjaus ja hyväksyminen. Toimintaosan päättää raportti, jonka voi tarvittaessa toteuttaa myös suullisesti. Kurssinjohtaja vastaa yhdessä staabinsa kanssa leiriosaan ja seminaariin liittyvistä asioista. Koko suorituksen hyväksyy Suomen Partiolaisten Ko-Gi-ryhmä, kun se on saanut tiedon kaikista osasuorituksista. Suorituksen hyväksymisen jälkeen saat todistuksen ja Ko-Gi tunnukset.

Aikaa koulutuksen suoritukseen kuluu noin yksi vuosi. Koulutus alkaa ilmoittautumisen jälkeen keväällä oman ohjaajan tapaamisella. Tapaamisessa saat päiväkirjan ja pääset aloittamaan tavoitteiden ja toimintaosan kehittämistehtävän aiheen pohtimisen. Monimuotokurssilla seuraava vaihe on aloitusosa, kesällä kaikilla kursseilla on leirin vuoro ja syksyllä seminaarin. Toimintaosan kehittämistehtävään saat ohjausta oman ohjaajan lisäksi myös kurssin kouluttajilta sekä leirillä että seminaarissa. He myös vastaavat aiheen hyväksymisestä. Aihe pitäisi olla rajattuna jo leirin alkaessa, mutta viimeistään seminaarissa.
Kehittämistehtävään ja pohdintoihin on hyvä varata aikaa. Syvenny niihin ja omaan oppimiseesi rauhassa. Näin saat parhaan lopputuloksen. Koulutus tulisi saattaa loppuun kohtuullisessa ajassa eli viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen aloittamisesta.

Partiojohtaja-jatkokoulutuksen tavoitteina on, että kurssilainen:

    * ymmärtää partioliikkeen päämäärän, arvopohjan ja roolin osana yhteiskuntaa ja selkiyttää omia näkemyksiään niistä
    * ymmärtää partioliikkeen monimuotoisuuden ja yhdistävät tekijät sekä yhteisten perinteiden merkityksen
    * osaa ohjata, johtaa ja tukea partion aikuisia toimijoita sekä yksilöinä että ryhmissä
    * kehittää itsetuntemustaan ja toimintaansa ryhmän jäsenenä ja johtajana
    * tietää partion johtamiskäsityksen ja ymmärtää partiojohtajan roolin kasvattajana sekä lasten ja nuorten tukijana
    * ymmärtää lippukunnan tehtävän partiokasvattajana
    * osaa arvioida, kehittää ja suunnitella myös pitkällä tähtäimellä lippukunnan toimintaa
    * osaa soveltaa partio-ohjelmaa erilaisten lasten ja nuorten tarpeiden sekä lippukunnan toimintaolosuhteiden mukaisesti
    * osaa johtaa lippukuntaa yhdistyksenä sekä ymmärtää lippukunnan sidosryhmät ja niiden toiminnan
    * osaa suunnitella ja toteuttaa kehittämishankkeen lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä toimien hankkeen johtajana
    * kykenee löytämään itselleen ja elämäntilanteelleen mielekkään pestin toimia partiojohtajana
    * vahvistaa retkeily- ja leiritaitojen osaamistaan sekä ymmärtää retki- ja leirielämän roolin keskeisenä partio-ohjelman toteuttamistapana

Koulutuskokonaisuuden moduulit:

•    Pesti ja aikuisen ohjaaminen
•    Lippukunnan toiminnan johtaminen
•    Yhdistyksen johtaminen
•    Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen
•    Partiojohtajuus
•    Leiri
•    Koulutus lippukunnassa
•    Lapset ja nuoret 2
•    Ohjelman soveltaminen
•    Partio®
•    Kehittämishankkeen suunnittelu
•    Kehittämishankkeen toteuttaminen
•    Leirielämä

Lisätietoja

http://www.partio.fi/Suomeksi/Aikuiset/Koulutus/Johtajaksi_lippukunnassa...