Olet täällä

Piirihallitusehdokkaita esittelyssä

Partiopiirin syyskokouksessa täytettäviin piirihallituksen pesteihin on nyt viisi virallista ehdokasta. Tutustu ehdokkaisiin ja heidän mielipiteisiinsä.

Partiopiirin sääntömääräinen syyskokous pidetään Rauman opettajankoulutuslaitoksella sunnuntaina 1.11.2009. Kokouksessa valitaan myös tarvittavat piirihallituksen jäsenet. Ehdolle voi asettua vielä kokouksessakin. Lisätietoja ehdokkuudesta saat vaalitoimikunnalta. Lue lisää ehdokkuudesta täältä.

Tällä hetkellä ehdokkaina ovat

  • Terhi Poutia (koulutus)
  • Päivi Kares (ohjelma)
  • Timo Sirén (projektit)
  • Teppo Uusi-Uola (projektit)
  • Ida Michelsson (ohjelma)

Ehdokkaana koulutusministeriksi

Nimesi, ikäsi, lippukuntasi ja mitä teet partiossa tällä hetkellä?
- Terhi Poutia, 29, Partio-Puhurit, Turku. Lippukunnassani toimin hallituksen puheenjohtajana kolmatta vuotta ja L-SP:ssa toimin koulutusryhmässä, PJ-kursseista vastaavana koulutusohjaajana.

Miksi haluat juuri siihen pestiin, johon olet ehdolla?
- Olen ollut koulutusohjaajana kohta kolme vuotta ja näiden vuosien aikana kouluttaminen ja kaikki siihen kuuluva on tullut melko tutuksi. Koen, että minulla on tarvittavaa kokemusta ja halua toimia piirimme koulutusministerinä sekä viedä vielä melko uutta koulutusjärjestelmää eteenpäin sekä kehittää sitä.

Tähän mennessä haasteellisin partiopestisi?
- Toimin lippukunnanjohtajana neljä vuotta ja niihin vuosiin mahtuu monia haasteita, joita lippukunnan ”arjessa” tuli niinä vuosina vastaan.

Kerro 160:lla merkillä, miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen  pestiin
- Minulla on kokemusta koulutusryhmän työskentelystä ja tiedän, mitä kouluttaminen on.

Mitä sinulle tulee mieleen kirjaimista L, S ja P?
- Luonto, Suomi ja Partio

Mitkä asiat mielestäsi kaipaavat eniten kehittämistä toiminnanalallasi (siis toiminnanalalla, johon olet ehdolla)?
- YTP-yhteistyö, joka elää omaa murroskauttaan hämäläisten menossa olevan yhdistymishankkeen myötä. Olisi myös tärkeää, että ohjelman ja koulutuksen yhteistyö kasvaisi, jotta osaamme jatkossakin antaa oikeanlaista koulutusta esim. partiojohtajan peruskurssilla, jossa yhtenä moduulina on ohjelman perusteet.

Miten toiminnanalallasi voidaan edistää L-SP:n kasvuhanketta?
- Kun pystymme antamaan laadukasta koulutusta lippukunnille, takaamme, että lippukunnissa on riittävä määrä osaavia aikuisia, jotka taasen vievät osaamistaan eteenpäin omissa lippukunnissaan ja toimivat näin mahdollistajina kasvuhankkeen toteutumisessa.

Ehdokkaana ohjelmaministeriksi

Nimesi, ikäsi, lippukuntasi ja mitä teet partiossa tällä hetkellä?
- Päivi Kares, 25, Eurajoen Jokilaakson Ravut ja Tasalam Boja, ja tällä hetkellä olen alueohjaaja.

Miksi haluat juuri siihen pestiin, johon olet ehdolla?
- Olen toiminut aluetyön puolella jo useita vuosia ja nyt koen tarvetta uusiin partiohaasteisiin. Uskoisin, että ohjelmapuolella olisi minulla olisi paljon annettavaa ja päinvastoin. Myönnän, että en ole tällä hetkellä mikään ohjelma-ekspertti, mutta uskon haluni oppia korvaavan tämän aukon nopeasti.

Tähän mennessä haasteellisin partiopestisi?
- Laumanjohtajan pesti 14-vuotiaana. Olisi äärettömän haasteellista täyttää kaikki ne odotukset, joita lasten vanhemmat ja partio sinällään asettivat. Vielä haasteellisemmaksi pestin teki se, että sai kaikki lapset jatkamaan harrastuksen parissa. Siinä pestissä olisi vieläkin kenelle tahansa meistä haastetta kyllikseen.

Kerro 160:lla merkillä, miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen pestiin
- Halu suunnitella, toteuttaa ja arvioida. Ne riittää moneen asiaan. Niin tähänkin pestiin!

Mitä sinulle tulee mieleen kirjaimista L, S ja P?
- Luanikast Sakki Pahuksest.

Mitkä asiat mielestäsi kaipaavat eniten kehittämistä toiminnanalallasi (siis toiminnanalalla, johon olet ehdolla)?
- Ohjelma-toiminnanala on kuin laivasto. Jokainen sen alaisuuteen kuuluva osa on kuin oma yksittäinen laivansa. Jotta laivasto saa suoritettua tehtävänsä (partio-ohjelma), on sen jokaisen laivan kulku turvattava satamaan (partiolaisille). Tällä hetkellä tämä laivasto tarvitsee selkeitä laivaväyliä ja merimerkkejä, jottei laivoja joudu myrskyihin.

Miten toiminnanalallasi voidaan edistää L-SP:n kasvuhanketta?
- Olennaisella tavalla. Toimiva ohjelmapuoli takaa sen, että jokaisella partiolaisella on mielekästä, tavoitteiden mukaista tekemistä partiossa. Näin ollen taataan partiossa viihtyvyys ja hyvän maineen kantautuminen eteenpäin.

Ehdokkaana projektiministeriksi

Nimesi, ikäsi, lippukuntasi ja mitä teet partiossa tällä hetkellä?
- Timo Sirén, 35, Tavastin Liljat, L-SP:n koulutusministeri.

Miksi haluat juuri siihen pestiin, johon olet ehdolla?
- Olen toiminut V-SP:n, Satakunnan ja L-SP:n luottiksena 12 vuotta ikäkausikouluttajana, viestintäryhmän jäsenenä ja koulutusohjaajana. Nyt kun koulutusohjaajakauteni päättyvät koen, että on hyvä hetki miettiä jotain aivan muuta partiossa. Tehdä siis alan vaihto. Olen kiinnostunut jatkamaan piirimme hienossa hallituksessa ja koen, että projektiministeri on paras pesti antaa panokseni piirimme toiminnan kehittämiseksi. Projektiministeri on hallituksen ja piirin projektien yhteyshenkilö, mutta ennen kaikkea projektiryhmien ohjaaja. Kokemus koulutusohjaajana sekä lukuisat vedetyt projektit partiossa ja työelämässä antavat hyvän pohjan tähän pestiin.

Tähän mennessä haasteellisin partiopestisi?
- Varmasti nykyinen pestini L-SP:n koulutustoiminnanalan vastaavana. Olen vastuussa toiminnanalan käynnistämisestä ja samalla piirin koulutustoiminnan sisällöstä uuden koulutusjärjestelmän sisäänajon aikana. Onneksi en ole joutunut hoitamaan pestiäni yksin vaan yhdessä maan hienoimpien koulutusohjaajien kanssa.

Kerro 160:lla merkillä, miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen pestiin
- Piiri tarvitsee kokemusta hallitukseen ja osaavaa ohjaajaa nykyisiin sekä tuleviin projekteihin. Olen tehtävään sopiva, pätevä ja lippukuntien käytettävissä.

Mitä sinulle tulee mieleen kirjaimista L, S ja P?
- Viltsu Hätösen viimevuotisen vastauksen jälkeen aina Loiri, Simo ja Pasanen...

Mitkä asiat mielestäsi kaipaavat eniten kehittämistä toiminnanalallasi (siis toiminnanalalla, johon olet ehdolla)?
- Projektitoiminnanala elää jatkuvasti erilaisten projektien myötä ja kehittämistä on aina. Itse näen, että projektiryhmien rekrytointia ja toimeksiantojen selkeyttä pitää kehittää. Myös piirin uusia projekteja voidaan jo ideointivaiheessa avata enemmän lippukunnille, jotta ne tukisivat mahdollisimman hyvin lippukuntien tarpeita.

Miten toiminnanalallasi voidaan edistää L-SP:n kasvuhanketta?
- Kasvuhanke kuuluu projektiministerin ohjaamiin asioihin, joten on luonnollista, että kyseisessä pestissä ollaan keskeisesti mukana koordinoimassa hankkeen toteutumista piirimme alueella. Kasvu toteutuu kun partio näkyy ja maine on hyvä. Siihen voi jokainen lippukunta ja partiolainen vaikuttaa.

Ehdokkaana projektiministeriksi

Nimesi, ikäsi, lippukuntasi ja mitä teet partiossa tällä hetkellä?
- Teppo Uusi-Uola, 30, Myrskypojat, viimeistelen Reilaa!

Miksi haluat juuri siihen pestiin, johon olet ehdolla?
- Haluan olla mukana tekemässä projekteja, jotka palvelevat kaikkia ikäkausiryhmiä, sekä piirin eri alueita tasapuolisesti.

Tähän mennessä haasteellisin partiopestisi?
- Kaikki partiopestit ovat omalla tavallaan haasteellisia. Tähän mennessä haasteellisin pestini on ollut Reila09:n turvallisuuspäällikön pesti.

Kerro 160:lla merkillä, miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen pestiin
- Olen päämäärätietoinen, sosiaalinen, aikaansaava ja luotettava ihminen, joka haluaa kehittää yhtenäistä piiriä.

Mitä sinulle tulee mieleen kirjaimista L, S ja P?
- Pitkän taipaleensa alussa oleva partiopiiri, joka tarvitsee jämäköitä ihmisiä johtoonsa.

Mitkä asiat mielestäsi kaipaavat eniten kehittämistä?
- Projektit pitää suunnitella niin, että ne palvelevat koko piiriä. Jokaiselle ikäkaudelle pitää olla omia projekteja, mutta myös yhteisiä, monen ikäkauden tapahtumia tarvitaan. Projektit tulee suunnitella myös niin, että niitä voidaan suorittaa/toteuttaa myös lippukunta tasolla. Seuraavan "virkakauden" aikana tulee myös tehdä päätökset seuraavan piirileirin järjestämisestä sekä muista siihen liittyvistä seikoista.

Miten toiminnanalallasi voidaan edistää L-SP:n kasvuhanketta?
- Projekteja suunnitellessa ja niihin ihmisiä rekrytoidessa tulee ottaa huomioon koko laaja piiri. Näin toimimalla saadaan käyttöön piirin kaikki voimavarat.

Ehdokkaana ohjelmaministeriksi

Nimesi, ikäsi, lippukuntasi ja mitä teet partiossa tällä hetkellä?
- Olen Ida Michelsson, 28-vuotias partiojohtaja Henrikin Tapulitytöistä. Toimin tällä hetkellä piirin vastaavana ohjelmaohjaajana, joka on ohjelmaryhmän varapuheenjohtaja ja ohjelmaministerin oikea käsi.

Miksi haluat juuri siihen pestiin, johon olet ehdolla?
- Olen viimeisen kolmen vuoden ajan kehittänyt ohjelmatoiminnanalaa eri pesteissä (sudenpentuikäkauden ohjelmaohjaaja, ohjelmaministeri, ohjelman toimialajohtaja ja vastaava ohjelmaohjaaja) ja vienyt ohjelmauudistusta eteenpäin lippukuntiiin. Nyt kun suuret uudistukset ovat ohi, on ohjelmatoiminnanalan vakiinnuttamisen aika ja haluaisin tehdä tätä tehtävää eteenpäin.

Tähän mennessä haasteellisin partiopestisi?
- Ohjelmaministerin pesti V-SP:n piirihallituksessa. Minun kaudellani L-SP:n ohjelmatoiminnanalaa alettiin rakentaa täydellä teholla. Samaan aikaan piti jalkauttaa uutta ohjelmaa piiriin lippukuntiin. Monien toimijoiden johtaminen ja ohjaaminen sekä suuret uudistukset tekivät pestistä haasteellisen ja vaativat paineensietokykyä.

Kerro 160 merkillä, miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen pestiin.
- Olen sopiva ja pätevä, koska minulla on hyvä kokonaiskuva partio-ohjelmasta sekä halua ja näkemystä johtaa ja kehittää ohjelmatoiminnanalaa. Piirihallitustyöskentelyssä tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä ja halua vaikuttaa.

Mitä sinulle tulee mieleen kirjaimista L, S ja P?
- Lapsille ja nuorille, suunnattua puuhaa.

Mitkä asiat mielestäsi kaipaavat eniten kehittämistä toiminnanalallasi (siis toiminnanalalla, johon olet ehdolla)?
- Viimeisten kolmen vuoden aikana ohjelmatoiminnanala on ollut jatkuvassa muutoksessa: uusi piiri, uusi organisaatiorakenne ja uusi ohjelma. Nyt minusta suuret muutokset ovat ohi ja on aika vakiinnuttaa toiminnanala. Seuraavan kahden vuoden tavoitteena on saada ohjelmatapahtumista laadukkaita, partiomaisia ja kasvatustavoitteet toteuttavia. Niiden tulisi tukea lippukunnissa tehtävää kasvatustyötä. Ohjelmatapahtumien tulisi olla sudenpentujen, seikkailijoiden, tarpojien, samoajien ja vaeltajien partiovuoden kohokohtia, joita he odottavat innolla! Tämän lisäksi toiminnan suunnittelua, Ilmoa ja tapahtumien markkinointia tulisi kehittää edelleen. 

Miten toiminnanalallasi voidaan edistää L-SP:n kasvuhanketta?
- Toivon, että ohjelmatapahtumat olisivat huippu siistejä ja, että kohderyhmä osallistuisi niihin innokkaasti. Toivon, että niissä olisi paljon mielekästä tekemistä, jotta osaltaan niiden avulla lapset ja nuoret saataisiin pysymään partiossa. Näin ohjelmatoiminnanala tukisi omalta osaltaan kasvuhanketta.