Olet täällä

Sudenpentu- ja seikkailijaleiri suunnitteilla Turussa

Turkulaiset lippukunnat suunnittelevat yhteistä sudenpentu- ja seikkailijaikäisten leiriä kesäkuun alkuun 2013. Piirin kevätkokous 2011 hylkäsi koeäänestyksen tuloksena jäsenesityksenä tehdyn vuodelle 2013 ehdotetun sudenpentu- ja seikkailijaleirin. Koska useat turkulaiset lippukunnat olivat keväällä kiinnostuneita Tammileiri-perinnettä jatkavasta leiristä, syntyi ehdotus, että Turun Partiolaiset ry toimisi kulmakunnan lippukuntien yhteisen leirin järjestäjänä.

Leirin todellisen tarpeen ja lippukuntien kiinnostuksen selvittämiseksi pidettiin elokuun lopulla neuvottelutilaisuus, johon oli lähetetty kutsu Turun kaupungin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella toimiville lippukunnille.

Neuvonpitoon osallistui 14 lippukunnan edustajia. Lippukunnat esittivät tahtonaan, että leiristä kiinnostuneiden, kyseisen alueen lippukuntien, voimin järjestetään kesäkuussa 2013 Sauvon Ahtelassa näiden lippukuntien yhteinen sudenpentujen ja seikkailijoiden ikäryhmille tarkoitettu leiri työnimellä ”Tammileiri”.  Turun Partiolaiset toimisi leirin järjestäjäyhteisönä. Perusteluina leirin tarpeelle mainittiin mm. saman kesän Satahanka-leiri ja alueen pienempien lippukuntien tarve yhteistyöhön leirijärjestelyissä.

Neuvonpidossa sovittiin että Turun kaupungin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella toimiville lippukunnille lähetetään varmistuspyyntö kiinnostuksesta osallistumisesta leirin järjestämiseen. Samalla on kysytty lippukuntien johtajaresursseja. Mukaantulosta leirin järjestämiseen on alueen lippukunnilta pyydetty ilmoitusta syyskuun loppuun mennessä. Turun Partiolaisten hallitus kokoontuu lokakuun alussa ja käsittelee mm. leirin järjestämistä.

Koska tieto leirisuunnitelmista on levinnyt laajalle ja aiheuttanut kyselyjä ovat piirinjohtaja Aleksi Heikkilä ja Turun Partiolaisten puheenjohtaja Olli Koskela sopineet, että Turun Partiolaiset ry tekee omat päätöksensä leirin järjestämisestä leiristä kiinnostuneille Turun kaupungin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella toimiville lippukunnille. Tämän alueen ulkopuolisten lippukuntien osoittama kiinnostus leiriä kohtaan sovittiin saatettavan partiopiirin tietoon, jotta piiri voisi tukea näiden lippukuntien ja alueiden leirijärjestelyjä strategian ja suunnitelmien mukaisesti.

Lisätietoa leirin väliakaisilta sivuilta:
www.tammileiri.julkaisee.fi