Olet täällä

Tarvitsetko apurahaa partiotoimintaan?

Lounais-Suomen Partiosäätiön ja Satakunnan Partiosäätiö – Satakunda Scoutstiftelse rs:n myöntämiä apurahoja voi voi hakea kolmeen kohteeseen: partiokoulutukseen, partiojohtajien jatkokurssiin eli Kolmiapila-Gillwell-kurssiin ja kansainväliseen toimintaan. Niitä voi hakea 31.3. asti.

1 Partiokoulutus

Huomioitavaa:
- avustusta voidaan myöntää kurssilaiselle, jonka taloudellinen tilanne ei muuten salli partiokoulutukseen osallistumista
- apurahalla tuetaan ensisijaisesti partiojohtajien taitokoulutusta ja kalliita koulutuskokonaisuuksia, esim. partiotaitokilpailujen johtajakurssi, kipparikurssi, pelastautumiskurssi ja ensiapukurssi
- apurahalla tuetaan toissijaisesti ikäkausitoiminnan edistämiseen liittyvää partiokoulutusta ja kalliita koulutuskokonaisuuksia, esim. partiojohtajan peruskurssi, ikäkausijohtajan koulutus, lippukuntatoimijakurssi ja partiokouluttajakurssi
- apurahaa voi hakea myös muuhun henkilökohtaiseen partiojohtajakoulutukseen, esim. Value Based Leadership -kurssi
- apuraha maksetaan hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen

2 Partiojohtajien jatkokurssi eli Kolmiapila-Gillwell-kurssi

Huomioitavaa:
- avustusta voidaan myöntää kurssilaiselle, jonka taloudellinen tilanne ei muuten salli partiokoulutukseen osallistumista
- hakija käy leiri- ja seminaariosan saman vuoden aikana
- apuraha maksetaan seminaariosan jälkeen

3 Kansainvälisen toiminnan apuraha

Kansainvälisen partiotoiminnan edistämiseksi
Huomioitavaa:
- apurahalla tuetaan ulkomaille suuntautuvaa partiomatkaa, jossa tutustutaan isäntämaan partiolaisiin
- apurahalla tuetaan ulkomailla tapahtuvaa partiotilaisuutta (kurssi, leiri tai muu tapahtuma)
- apurahaa voi hakea yksittäisenä partiolaisena tai ryhmän puolesta (matkanjohtaja hakee)
- apuraha maksetaan ulkomaille suuntautuneen partiomatkan ja saadun raportin jälkeen

Jamboreelle lähtijät HUOM!

Ruotsin Jamboreelle kesällä 2011 lähtevien ei tarvitse erikseen hakea apurahaa, vaan säätiöt huomioivat kaikki lounaissuomaaiset lähtijät apurahan saajina automaattisesti.

Apurahahakemus on piirin sivuilla osoitteessa:
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Sivu/186/apurahahakemus_pdf_4ae06109a0.pdf

tai www.lounaissuomenpartiopiiri.fi --> Etusivu › Toiminta › Tiedostopankki > Apurahahakemus

Hakemukset tulee toimittaa piiritoimistoon Turkuun tai Poriin 31.3. mennessä. Päätöksistä tiedotetaan 30.5. mennessä.