Olet täällä

Syyskokous työskenteli yli viisi tuntia

Partiopiirin syyskokous valitsi Aleksi Heikkilän jatkamaan piirinjohtajana ja Mari Kousan jatkamaan piirin varajohtajana. Uudeksi viestintäministeriksi valittiin Maija-Liisa Laukkanen ja luottamushenkilötoiminnan ministeriksi Nana Luoma. Uudeksi alueministeriksi vuoden toimikaudeksi valittiin Susanna Jussila. Kaikki valinnat tapahtuivat ilman vastaehdokkaita.

Lounais-Suomen Partiopiirin sääntömääräinen syyskokous pidettiin Nousiaisten Henrikin koulun liikuntasalissa sunnuntaina 31.10.2010. Kaikkiaan kokoukseen osallistui 105 äänivaltaista kokousedustajaa edustaen 43 lounaissuomalaista lippukuntaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi (ilman äänentoistolaitteita) partiojohtaja Harri Lukander (PTP).

Syyskokous alkoi lippumenoilla ja Partiomarssilla päivällä klo 13.02. Illan jo pimennyttyä kokous päättyi vasta klo 18.23 kestettyään lähes viisi ja puoli tuntia.

Kuva: Partiopiirin tyylikkäänä lippuvartiolippukuntana toimii turkulainen Tornipääskyt.

Läsnä vain 28 prosenttia päättäjistä

Lippukunnilla olisi mahdollisuus lähettää kokoukseen yhteensä 363 äänivaltaista kokousedustajaa. Paikalla oli 105 ääntä eli vain 28,9 prosenttia kokonaismäärästä. Kokoussaliin oli varattu kaikkiaan 170 tuolia.

Syyskokouksen vähäinen äänimäärä oli hieman yli 10 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten Raumalla. Niinikään edustettuna oli lähes 10 prosenttia vähemmän lippukuntia kuin viime syyskokouksessa.

Syyskokous hyväksyikin yksimielisesti Turun Sinikotkien ja Turun Metsänkävijäin esittämän ponsipäätöksen, joka edellyttää piirihallitukselta toimia, jotka tähtäävät siihen, että Lounais-Suomen Partiopiirin lippukunnat käyttäisivät äänivaltaansa selvästi nykyistä enemmän.

Vuosina 2011-12 partiopiirin tavoitteisiin kuuluu mm. korostaa lippukuntien omistajuutta suhteessa partiopiiriin.

Yksi vai kaksi ohjelmasihteeriä

Kokouksen mielenkiinnon ylivoimaiseksi pääkohteeksi nousivat Partiotoimiston tuleva palvelukyky ja resurssit. Asia kulminoitui ohjelmasihteerien määrään. Tällä hetkellä Partiotoimistossa on kaksi ohjelmasihteeriä, yksi Porissa ja yksi Turussa. Tällä hetkellä ohjelmatoiminnanalan asioista toisen ohjelmasihteerin toimenkuvaan kuuluvat (karkeasti jaotellen) kaikki viisi ikäkausijaostoa ja toiselle kansainvälinen, kisa-, huolto-, meripartio-, kv- ja aate-, retkeily-, sisu- ja turvallisuustoiminta. Lisäksi molemmilla on tuettavanaan erilaisia projekteja.

Piirihallitus esitti, että "Partiotoimistossa työskentelevät toiminnanjohtaja, aluesihteeri, koulutussihteeri, ohjelmasihteeri, taloussihteeri ja viestintäsuunnittelija." Jatkossa yhdelle ohjelmasihteerille kuuluisi siis koko ohjelmatoiminnanala. Monin tavoin perustellun vastaehdotuksen mukaan partiopiirillä olisi jatkossakin kaksi ohjelmasihteeriä.

Asiasta käydyn parituntisen keskustelun jälkeen kokous hyväksyi hallituksen supistusesityksen suljetussa lippuäänestyksessä äänin 70-31. Samalla piirinjohto vakuutti päättäjille, että Partiotoimiston palvelukyky ja palvelutaso lippukunnille ja luottamushenkilöille eivät tule supistuksen myötä heikkenemään.

Hallitukseen kolme uutta nimeä

Partiopiirin Strategia 2020 esiteltiin ja kokous hyväksyi strategian sellaisenaan. Strategian yleistavoitteena on laadukkaampi, vaikuttavampi ja näkyvämpi partio, jonka parissa yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen harrastaa.

Niinikään partiopiirin toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011 hyväksyttiin muutoksitta. Asiakirjaan sisältyy myös toiminnan suuntaviivoja 2-vuotiskauden seuraavaksi vuodeksi 2012 sekä järjestelyvuoroluettelo vuoteen 2020 saakka.

Kaikki piirihallitusvalinnat tehtiin ilman vastaehdokkaita:

  • piirinjohtajana jatkaa Aleksi Heikkilä, 28, Nousiaisten Henrikin lpk,
  • piirin varajohtajana jatkaa Mari Kousa, 25, Porin Tulitikut,
  • uusi viestintäministeri Maija-Liisa Laukkanen, 27, Raision KilliNallit,
  • uusi luottamushenkilötoiminnan ministeri Nana Luoma, 38, Tornipääskyt (Turku),
  • uusi alueministeri Susanna Jussila, 36, Kankaanpään Korpiveikot.

Susanna Jussilan kausi alkoi heti syyskokouksesta ja kestää reilun vuoden verran 31.12.2011 saakka. Muut valittiin tavanomaiseksi 2-vuotiskaudeksi 2011-2012.

Patagonia, Jurmo, Dyyni ja Krookan Rääki

Omat erilliset esittelynsä kokoussalissa saivat ensi talven 2011 piirileiri Napakettu, eurooppalainen vaeltajaleiri Roverway 2012 sekä partiopiirin tavoitteellinen Kasvu-projekti.

Myös ensi vuoden partiotaitokisat esittäytyivät: piirin talvikisa "Patagonia", piirin kevätkisa "Jurmo", piirin syyskisa "Krookan Rääki 7" sekä suomenmestaruuskilpailu "Dyyni" Porin Yyterissä toukokuussa 2011.

Lisäksi kokouskoulun aulassa palvelivat Woomal-kahvila, Ko-Gi-koulutuspiste ja ansiomerkkineuvonta.

Kokouksen asiakirjat ovat luettavissa partiopiirin sivuilla osoitteessa:
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/01-10-2010_piirin_syys...

(JT)

Sanasto

piirinjohtaja = Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n hallituksen puheenjohtaja,

piirin varajohtaja = Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n hallituksen varapuheenjohtaja,

ministeri = Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n hallituksen jäsen, jolla on ministeri-nimikkeen kuvaama ensisijainen vastuualue.