Olet täällä

Luottikset

Hei jaoston tai ryhmän puheenjohtaja tai muu piiripestaaja, muista ilmoittaa avoimet pestisi piirirekryyn!

Toteutamme syksyllä 2018 seuraavan kierroksen piirirekryä eli yhteistä, ohjattua rekrytointia piiripesteihin. Piirirekryssä kaikki piirin avoimet pestit laitetaan hakuun yhtäaikaisesti. Avoimien pestien markkinointia pystytään tällöin toteuttamaan keskitetymmin ja näkyvämmin, ja saamme toivottavasti paljon hakijoita liikkeelle. Kokemukset aikaisemmista piirirekrykierroksista ovat olleet myönteisiä, joten piirirekryä toteutetaan jatkossa kaksi kertaa vuodessa (elo-syyskuussa ja helmikuussa).

Vuoden 2018 toisen rekrytointikierroksen pestien hakuaika on 22.8.-23.9.

Pesti-ilmoitus pitää olla täytettynä 15.8. mennessä tänne:
bit.ly/piirirekry2-2018  

Avoimet pestit tulevat näkyviin piirin avoimet pestit -sivustolle 22.8., ja niiden hakuaika päättyy siis 23.9. Voit aloittaa haastattelut heti saatuasi hakemuksia, mutta tee valintasi vasta hakuajan päätyttyä. Näin kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus hakea pestiin.

Syksyn 2018 luottiskoulutus uusille piiriluottiksille järjestetään lauantaina 13.10.

Teemme yhteistä markkinointia avoimista pesteistä piirin eri kanavien kautta. Sen lisäksi toivomme teidän kaikkien markkinoivan piirirekryä ja sen avoimia pestejä omissa kanavissanne, niin että saamme rekrykierrokselle paljon näkyvyyttä.

Pestiin ja pestaamiseen liittyvää tietoa löydät piirin nettisivujen luottisosiosta
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/toiminta/luottiksille/luottisten-...

sekä SP:n Pesti ja pestaaminen -sivuilta
https://lippukunta.partio.fi/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen

Lisäksi voit kysyä lisätietoja!

Annina Kainu
Aikuis- ja luottisryhmä
annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745