Olet täällä

Ansiomerkit

Ansiomerkit ovat tapa kiittää

Partiolaiset myöntävät ansiomerkkejä kiitoksena ja tunnustuksena ansiokkaasta ja hyvin tehdystä partiotyöstä. Merkkien käyttäminen taas kertoo merkin kantajan kunnioituksesta partioliikettä kohtaan.

Partiolaisten nykyinen ansiomerkkijärjestelmä jakaantuu kolmeen merkkijärjestelmään: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (SP) ansiomerkit, partiopiirien omat ansiomerkit sekä lippukuntien ja lippukuntayhtymien ansiomerkit. Näiden ansiomerkkijärjestelmien merkkejä voidaan käyttää samanaikaisesti.

Partioansioksi huomioidaan kaikki partiotyö riippumatta siitä, missä partio-organisaatiossa ja millä tasolla ansiot ovat syntyneet. Myös partion ja partiolaisten edustaminen katsotaan partioansioksi.

Ansiomerkkien ehdottaminen

Lippukunnat ja partiojohtajat voivat ehdottaa ansiomerkkejä. L-SP:n ja SP:n ansiomerkkejä ehdotetaan ensisijaisesti Kuksassa tai SP:n ansiomerkkilomakkeella. (Ansiomerkkiehdotuslomakkeet toimitetaan ensisijaisesti Porin partiotoimistoon/Tarja Nummi, Itsenäisyydenkatu 44, 28130 PORI). Ehdotukset käsittelee luottamuksellisesti piirin ansiomerkkitoimikunta, joka päättää piirin merkkien myöntämisestä ja SP:n merkkien puoltamisesta.

Ansiomerkkejä ei voida myöntää, jos niitä ei ehdoteta. Monet lippukunnat ehdottavat merkkejä liiankin harvoin ja siksi moni ansioitunut partiolainen jää palkitsematta.

Sekä SP:n että piirin ansiomerkkien ehdottamisaikataulut ovat seuraavat:

 • 15.1. mennessä ehdotetaan partioviikolla, partioparaatissa ja sen jälkeen luovutettavat (ei Mannerheim-solkia);
 • 15.4. mennessä ehdotetaan juhannuksen jälkeen kesällä ja syksyllä luovutettavat;
 • 15.9. mennessä ehdotetaan jouluna ja alkuvuonna luovutettavat;
 • 15.11. mennessä ehdotetaan helmi-huhtikuussa luovutettavat ja kaikki seuraavan vuoden Mannerheim -soljet.

Mannerheim-solkia voi ehdottaa vuosittain vain 15.11. määräpäivään mennessä ja ne myönnetään vuosittain kerran vuodessa Yrjönpäiväksi (23.4.) päivätyllä päätöksellä.

Ansiomerkkitoimikunta

L-SP:n ansiomerkkiasioista vastaa ansiomerkkitoimikunta. Se ylläpitää ja kehittää ansiomerkkijärjestelmä sekä päättää piirin ansiomerkkien myöntämisestä ja SP:n merkkien puoltamisesta.

Ansiomerkkikoulutukset

Ansiomerkkitoimikunta järjestää säännöllisesti ansiomerkkikoulutuksia. Seuraa piirin tapahtumakalenteria.

Lisätietoja ansiomerkeistä

 • Vuonna 2011 julkaistu L-SP:n ansiomerkkiohje sisältää keskeistä tietoa piirin ansiomerkkijärjestelmästä ja merkkien ehdottamisesta. LSP Ansiomerkkiohje 2011.pdf (5,06 Mt)
 • SP:n ansiomerkeistä on päivitetyin tieto partion toimintasivuilla.
 • SP:n julkaisemassa ansiomerkkiohjeessa Partiolaisten ansiomerkit (5. painos 2011) on tietoa partion ansiomerkkijärjestelmästä yleensä, SP:n merkeistä, merkkien ehdottamisesta ja käytöstä. Ohjevihkoa myy Partiotoimisto (1 eur/kpl). Ansiomerkkiohje ei ole tällä hetkellä (08/2017) ajan tasalla.
 • SP on vahvistanut uudet solkikohtaiset ohjeet, jotka ovat luettavissa tämän sivun alalaidassa: SP-FS Uudet solkikohtaiset ohjeet, syksy 2016. Nämä ohjeet ovat jo voimassa!
 • L-SP:n ja SP:n ansiomerkkejä ehdotetaan SP:n ansiomerkkilomakkeella. Kyseessä on uusi näyttö-täyttö-lomake, jonka voi myös tallentaa. Täytettyä jätettävää lomaketta kannattaa silti tulostaa pari kappaletta myös lippukunnan arkistoon.
 • Piirin ansiomerkkien hinnat: pronssinen ansiomitali 25 e, hopeinen 35 e, kultainen 45 e, hopeinen ansioplaketti 40 e ja kultainen ansioplaketti 50 e.
 • SP:n Ansiomerkkihinnasto 2012
 • Neuvoja antavat tarvittaessa partiopiirin ansiomerkkitoimikunnan jäsenet ja partiotoimistossa ansiomerkkitoimikunnan sihteeri Tarja Nummi.