Olet täällä

Tapahtumatarjotin

Tapahtumatarjotin - ohje alueelle
Tapahtumatarjottimen tavoitteena on tuoda tapahtumia, koulutuksia ja kursseja entistä lähemmäs lippukuntia. Jos teillä on tarvetta oppia uutta tai päivittää vanhaa, niin ratkaisu on lähempänä kuin luulettekaan. Kartoittakaa alueenne tarpeet ja piiriluottikset tuovat toivomanne tapahtuman kotiovellenne.
Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalle saatte alueellenne juuri
toiveidenne mukaisen tapahtuman!

  1. Tutustukaa tapahtumatarjottimen valikoimaan ja valitkaa niistä mieleisenne. Varmistakaa alueella, että tapahtumalle todella on tarvetta eli että sinne on tulossa riittävästi väkeä. Joitain koulutuksia voi myös yhdistellä, mutta yhteen päivään ei kannata ympätä liikaa asiaa.
  2. Pohtikaa alueen kanssa tarkemmin mitä koulutukselta haluatte. Kirjatkaa toiveenne ja ohjelmaehdotukset ylös. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä ja antoisa koulutus kaikille!
  3. Kaikkien tarjotintapahtumien hinta on 50€. Jos samaan päivään yhdistetään tarjottimelta useampi koulutus, on paketin hinta 100€. Sopikaa alueellanne miten maksu jaetaan lippukuntien kesken ja kenelle lasku tapahtumasta lähetetään.
  4. Pohtikaa tapahtumalle kolme vaihtoehtoista ajankohtaehdotusta. Varmistakaa, että ajankohta on sellainen, joka sopii koulutuksen kohderyhmälle!
  5. Sopikaa tilauksen tekijästä (alueohjaaja?) ja lähettäkää toiveenne (päivämäärä- ja sisältötoiveet sekä laskutustiedot) tapahtuman yhteydessä mainittuun osoitteeseen. Huomioikaa, että Tapahtumatarjotin ”tilaukset” on sidottu piirin muuhun Ilmo-rytmiin eli toukokuussa tulee toimittaa toiveet seuraavalle syksylle ja marraskuussa tulevan vuoden keväälle. Vastaanottaja kuittaa pyynnön ja varmistaa ajankohdan n. kuukauden sisällä. Ellei varmistusta kuulu, ottakaa uudelleen yhteyttä!
  6. Mainostakaa tapahtumaanne! Jos tuntuu, että väkeä paikalle on tulossa vähän, kutsukaa myös naapurialue(et) mukaan. Mainoksen piirin verkkosivuille saa partiotoimiston kautta, ja kouluttamaan tulevilla luottiksillakin saattaa olla hyviä vinkkejä tapahtuman mainostamiseen ja potentiaalisiin koulutettaviin.
  7. Varmistakaa, että tapahtuman puitteet eli paikka ja mahdolliset tarjoilut ovat kunnossa. Kun paikka on selvillä, muistakaa kertoa se myös kouluttamaan tulevalle joukolle. Lippukunnat vastaavat itse tarjoilu- ym. menoista.
  8. Kun tapahtumapäivä lähestyy, varmistakaa vielä kouluttajien kanssa, että teidän toiveenne ja heidän suunnittelemansa sisältö vastaavat toisiaan. Samalla kannattaa vielä varmistaa myös materiaalit ym., että kaikki ovat kartalla siitä kuka tuo mitäkin.
  9. Tapahtumapäivänä nauttikaa koulutuksesta!
  10. Tapahtuman jälkeen muistakaa kiitos ja palaute toteutuneesta tapahtumasta.