Olet täällä

Piirin kevätkokous

Päivämäärä: 
07.04.2013
Järjestäjä: 
Piirihallitus
Vastuuhenkilö: 
Piirinjohtaja Mari Kousa ja varajohtaja Mika Kuusisto
Sijainti: 
Turun kristillinen opisto
Lustokatu 7, Turku
Suomi
FI

Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n kevätkokous pidetään sunnuntaina 7.4.2013 klo 14.00 Turun kristillisellä opistolla, iso auditorio, osoitteessa Lustokatu 7, Turku.

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 13.00 ja päättyy 13.45. Varsinaisen kokouksen alussa jaetaan piirinmestaruuskilpailujen palkinnot.

Kokousasiat
Kokouksessa päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2012 ja vuoden 2014 jäsenmaksusta. Lisäksi kokouksessa päätetään piirin vaalitoimikunnan asettamisesta.

Äänioikeus
Kokouksessa on äänioikeus piirin jäseniksi liittyneiden rekisteröityjen lippukuntien valtuuttamilla kokousedustajilla (äänimäärä määräytyy piirin sääntöjen perusteella eli on 1 + 1 per jokaista alkavaa 50 jäsentä kohti). Lippukuntien jäsenmäärät määräytyvät Polussa 31.7.2012 olevan tiedon perusteella.). Lisäksi vastaava määrä ääniä on niillä lippukunnilla, jotka ovat liittyneet piirin jäseniksi tausta- tai tukiyhdistyksensä kautta.

Muille lippukuntien edustajille ja partiolaisille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus.

Muistilista lippukunnalle
• Valitkaa lippukuntanne kokousedustajat lippukunnan sääntöjen mukaan (ja heille varaedustajat)
• Täyttäkää liitteenä oleva kokousvaltakirjapohja, jossa kysytään kokousedustajienne nimet. Tämän valtakirjan pitää olla yhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittama. Jos nimenkirjoittajissa on tapahtunut vaihdoksia, niin päivittäkää ne esimerkiksi patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilla
• Niiden lippukuntien, jotka ovat piirin jäseniä taustayhdistyksen kautta, valtakirjat allekirjoittavat taustayhdistyksen nimenkirjoittajat. Kokousedustajat voivat solmitun sopimuksen nojalla olla myös lippukunnan (ei taustayhdistyksen) jäseniä
• Pohtikaa lippukunnassa mitä mieltä olette kokouksessa käsiteltävistä asioista
• Muistakaa, että lippukunnat päättävät sen, mitä ja miten L-SP toimii. Olkaa siis rohkeasti herättelemässä keskustelua ennen kokousta ja sen aikana.

Tervetuloa!

hallitus