Olet täällä

Vapaaehtoistuki

VAPAAEHTOISTUKI

Tapahtumavastaava, aikuis- ja luottisryhmän jäsen

Viestintävastaava, aikuis- ja luottisryhmän jäsen

Koulutusryhmän jäsen (Markkinointi- ja viestintä-KO)

Koulutusryhmän jäsen (Kouluttaja-KO)

 

Tapahtumavastaava, Aikuis- ja luottisryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuki/Aikuis- ja luottisryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Laura Nordgren, Aikuis- ja luottisryhmän puheenjohtaja, laura.j.nordgren@partio.fi

Pestin kuvaus: Aikuis- ja luottisryhmän tapahtumavastaavat vastaavat aikuisten ja luottisten tapahtumien järjestelyistä. Vastaavat hankkivat vastuuhenkilöt ja pohtivat tapahtumien sisältöjä ja paikkoja. Haemme nyt ryhmämme tapahtumavastaavalle työparia.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

●kokemusta partiotapahtumien järjestämisestä

●hyvä organisointikyky ja kyky jakaa vastuuta

●innokkuus rekrytoida esiintyjiä seminaareihin ym. tapahtumiin omien ja muiden kontaktien kautta

●sitoutuminen ryhmän yhdessä sopimiin kokousaikoihin

Pestissä pääsee oppimaan: Pesti on monipuolinen ja siinä oppii monenlaisia asioita aikuisten tapahtumien järjestämisestä ja projektijohtamisesta.

Lisätiedot: Kati Haapasalo, tapahtumavastaava, kati.haapasalo@gmail.com

 

Viestintävastaava, Aikuis- ja luottisryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuki/Aikuis- ja luottisryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Laura Nordgren, Aikuis- ja luottisryhmän puheenjohtaja, laura.j.nordgren@partio.fi

Pestin kuvaus: Oletko kiinnostunut viestinnästä ja markkinoinnista? Ovatko aikuisten ja luottisten asiat lähellä sydäntäsi? Aikuis- ja luottisryhmä etsii energiseen joukkoonsa toista viestintävastaavaa paripestiin. Pestissä muun muassa avustat ryhmän tapahtumien viestinnässä, huolehdit viestinnästä piirin sähköisissä järjestelmissä ja vastaat Luottissanomien sisällön keruusta. Pestiä, viestintää ja viestintävälineitä voidaan kehittää ajan ja tarpeiden mukaan. Edellytyksenä pestissä toimimiseen on sitoutuminen ryhmän yhdessä sopimiin kokousaikoihin (noin kerran kuussa).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kiinnostus viestintään ja markkinointiin. Halu kehittyä ja kehittää.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääset tutustumaan piiritoimintaan. Saat muun Aikuis- ja luottisryhmän sekä toisen viestintävastaavan tuen ja pääset perehtymään erilaisiin viestintävälineisiin.

Lisätiedot: Laura Nordgren, Aikuis- ja luottisryhmän puheenjohtaja

 

Koulutusryhmän jäsen (Markkinointi- ja viestintä-KO)

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuki/Koulutusryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, helena.siivonen@partio.fi, 0442730125 

Pestin kuvaus: Markkinointi- ja viestintä -koulutusohjaajana olet koulutusryhmän jäsen. Koulutusryhmässä teitä on kaksi ja sovitte työnjaosta yhdessä. Vastaatte koulutusryhmän koulutusten markkinoinnin koordinoinnista ja sen toteuttamisesta. Olette piirin ILMO-työryhmän jäseniä. Huolehditte koulutusryhmän koulutusten markkinointimateriaalit ILMOon ja piirin muihin viestintäkanaviin. Vastaatte koulutusryhmän omien viestintäkanavien, somen ja sähköisten oppimisympäristöjen ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä tuette ryhmän muita jäseniä näiden käytössä ja sisällön tuottamisessa.

Koulutusryhmän jäsenenä käytät ryhmän työskentelyyn ja pestin hoitamiseen n. 10 - 15 tuntia kuukaudessa. Koulutusryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja ILMO-työryhmä 2 kertaa vuodessa. Vuositasolla pääset myös 3 - 4 piirin/SP:n järjestämään luottiksille suunnattuun tilaisuuteen. Koulutusohjaajana sinulla on lisäksi mahdollisuus toimia kurssinjohtajana ja Ko-Gi-kurssilaisten ohjaajana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Sinulla on innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne partiokouluttamista kohtaan. Haluat kouluttaa muita ja kehittää partiokoulutusta piiritasolla. Olet käynyt Ko-Gi-kurssin ja mahdollisesti myös partiokouluttajakurssin. Tiedät partion strategian, koulutusjärjestelmän sekä olet perillä ajankohtaisista projekteista ja piirin toiminnasta.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestin alkupuolella osallistut koulutusohjaajakoulutukseen ja kehität markkinointi- ja viestintätaitojasi. Opit ILMO-prosessista ja kehität sitä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tutustut vapaaehtoistuen toiminnanalaan, opit hallitsemaan kokonaisuuksia ja huolehtimaan tiedonkulusta eri toimijoiden välillä. Pestissä tukenasi ovat koulutusryhmä, piirin koulutuskoordinaattori sekä erilaiset SP:n ja piirin tuottamat vapaaehtoistuen toiminnanalan työkalut ja materiaalit.

Lisätiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri

 

Koulutusryhmän jäsen (Kouluttaja-KO)

Pestin sijainti organisaatiossa: Koulutusryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, helena.siivonen@partio.fi, 0442730125 

Pestin kuvaus: Kouluttaja -koulutusohjaajana olet koulutusryhmän jäsen. Koulutusryhmässä teitä on kaksi ja sovitte työnjaosta yhdessä. Vastaatte ROK-kouluttajakoulutuksen ja partiokouluttajakoulutuksen järjestämisestä ja tukemisesta. Huolehditte kouluttajapankin ylläpidosta ja päivityksestä yhdessä kurssinjohtajien kanssa. Koordinoitte piirileireillä järjestettäviä koulutuksia ja staabien koulutuksia. Vastaatte kouluttajien kiitosillan järjestämisestä. Huolehditte, että yhteistyö koulutusten suhteen muiden piirien kanssa on sujuvaa ja jatkuvaa.

Koulutusryhmän jäsenenä käytät ryhmän työskentelyyn ja pestin hoitamiseen n. 10 - 15 tuntia kuukaudessa. Koulutusryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Vuositasolla pääset myös 3 - 4 piirin/SP:n järjestämiin luottiksille suunnattuihin tilaisuuksiin. Koulutusohjaajana sinulla on lisäksi mahdollisuus toimia kurssinjohtajana ja Ko-Gi-kurssilaisten ohjaajana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Sinulla on innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne partiokouluttamista kohtaan. Haluat kouluttaa muita ja kehittää partiokoulutusta piiritasolla. Olet käynyt Ko-Gi-kurssin ja mahdollisesti myös partiokouluttajakurssin. Tiedät partion strategian, koulutusjärjestelmän sekä olet perillä ajankohtaisista projekteista ja piirin toiminnasta.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestin alkupuolella osallistut koulutusohjaajakoulutukseen ja kehität koulutukseen liittyviä koordinointitaitoja. Opit kouluttamisesta ja kehität sitä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tutustut vapaaehtoistuen toiminnanalaan, opit hallitsemaan kokonaisuuksia ja huolehtimaan tiedonkulusta eri toimijoiden välillä.

Pestissä tukenasi ovat koulutusryhmä, piirin koulutuskoordinaattori sekä erilaiset SP:n ja piirin tuottamat vapaaehtoistuen toiminnanalan työkalut ja materiaalit.

Lisätiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri