Olet täällä

Vapaaehtoistuki

VAPAAEHTOISTUEN AVOIMET PESTIT

Koulutusryhmän jäsen (Kasvatus-KO)

Koulutusryhmän jäsen (Markkinointi- ja viestintä-KO)

Koulutusryhmän jäsen (PJ-KO)

Koulutusryhmän jäsen (Vastaava pestausvalmentaja)

Aikuis- ja luottisryhmän jäsen (Mentorointivastaava)

Aikuis- ja luottisryhmän jäsen (Viestintävastaava)

 

 

Koulutusryhmän jäsen (Kasvatus-KO)

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuki/Koulutusryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, helena.siivonen@partio.fi, 0442730125

Pestin kuvaus:

Kasvatus-koulutusohjaajana toimit vapaaehtoistuen toiminnanalan edustajana laajennetussa ohjelmaryhmässä. Koulutusryhmässä toimii kaksi kasvatus-KO:ta ja jaatte tehtävät yhdessä sopien. Tehtävänänne on tukea kasvatustoiminnanalan koulutuksellisia tarpeita. Toimitte ikäkausi- ja taitojaostojen sekä tapahtumajohtajien koulutuksellisena tukena. Vastaatte ohjelmajohtaja-, akela-, sampo- ja luotsikoulutusten tukemisesta ja koordinoinnista. 

Koulutusryhmän ja ohjelmaryhmän jäsenenä käytät ryhmien työskentelyyn ja pestin hoitamiseen n. 10 - 15 tuntia kuukaudessa. Koulutusryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja laajennettu ohjelmaryhmä kolme kertaa vuodessa. Vuositasolla pääset myös 3 - 4 piirin/SP:n järjestämiin luottiksille suunnattuihin tilaisuuksiin. Koulutusohjaajana sinulla on lisäksi mahdollisuus toimia kurssinjohtajana ja Ko-Gi-kurssilaisten ohjaajana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Sinulla on innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne partiokouluttamista kohtaan. Haluat kouluttaa muita ja kehittää partiokoulutusta piiritasolla. Olet käynyt Ko-Gi-kurssin ja mahdollisesti myös partiokouluttajakurssin. Lisäksi ohjelmajohtajan koulutus tai vastaavat taidot auttavat pestissä toimimisessa. Tiedät partion strategian, koulutusjärjestelmän sekä olet perillä ajankohtaisista projekteista ja piirin toiminnasta.

Pestissä pääsee oppimaan:

Pestin alkupuolella osallistut koulutusohjaajakoulutukseen ja kehität taitojasi ohjelmapuolen pestien tukena. Opit ymmärtämään ikäkausipestien roolit ja tehtävät ja tiedät, miten tukea ja kouluttaa ikäkausijaostoja ja tapahtumajohtajia. Tutustut vapaaehtoistuen ja kasvatuksen toiminnanalaan ja pääset toimimaan molempien ydinryhmissä. Opit hallitsemaan kokonaisuuksia ja huolehtimaan tiedonkulusta eri toimijoiden välillä. 

Pestissä tukenasi ovat koulutusryhmä, ohjelmaryhmä, piirin kasvatuksen ja vapaaehtoistuen toiminnanalan työntekijät sekä erilaiset SP:n ja piirin tuottamat valmentamisen ja vapaaehtoistuen toiminnanalan työkalut ja materiaalit.

Lisätiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, koulutusryhmän vpj

 

Koulutusryhmän jäsen (Markkinointi- ja viestintä-KO)

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuki/Koulutusryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, helena.siivonen@partio.fi, 0442730125

Pestin kuvaus:

Markkinointi- ja viestintä -koulutusohjaajana olet koulutusryhmän jäsen. Koulutusryhmässä teitä on kaksi ja sovitte työnjaosta yhdessä. Vastaatte koulutusryhmän koulutusten markkinoinnin koordinoinnista ja sen toteuttamisesta. Olette piirin ILMO-työryhmän jäseniä. Huolehditte koulutusryhmän koulutusten markkinointimateriaalit ILMOon, koulutusviestiin ja piirin muihin viestintäkanaviin. Vastaatte koulutusryhmän omien viestintäkanavien, somen ja sähköisten oppimisympäristöjen ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä tuette ryhmän muita jäseniä näiden käytössä ja sisällön tuottamisessa. 

Koulutusryhmän jäsenenä käytät ryhmän työskentelyyn ja pestin hoitamiseen n. 10 - 15 tuntia kuukaudessa. Koulutusryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja ILMO-työryhmä 2 kertaa vuodessa. Vuositasolla pääset myös 3 - 4 piirin/SP:n järjestämiin luottiksille suunnattuihin tilaisuuksiin. Koulutusohjaajana sinulla on lisäksi mahdollisuus toimia kurssinjohtajana ja Ko-Gi-kurssilaisten ohjaajana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Sinulla on innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne partiokouluttamista kohtaan. Haluat kouluttaa muita ja kehittää partiokoulutusta piiritasolla. Olet käynyt Ko-Gi-kurssin ja mahdollisesti myös partiokouluttajakurssin. Tiedät partion strategian, koulutusjärjestelmän sekä olet perillä ajankohtaisista projekteista ja piirin toiminnasta.

Pestissä pääsee oppimaan:

Pestin alkupuolella osallistut koulutusohjaajakoulutukseen ja kehität markkinointi- ja viestintätaitojasi. Opit ILMO-prosessista ja kehität sitä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tutustut vapaaehtoistuen toiminnanalaan, opit hallitsemaan kokonaisuuksia ja huolehtimaan tiedonkulusta eri toimijoiden välillä. 

Pestissä tukenasi ovat koulutusryhmä, piirin vapaaehtoistuen toiminnanalan työntekijä sekä erilaiset SP:n ja piirin tuottamat vapaaehtoistuen toiminnanalan työkalut ja materiaalit.

Lisätiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, koulutusryhmän vpj

 

Koulutusryhmän jäsen (PJ-KO)

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuki/Koulutusryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 5 - 10 (PJ-kurssien johtajat)

Pestaajan yhteystiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, helena.siivonen@partio.fi, 0442730125

Pestin kuvaus: 

PJ-peruskoulutuksesta vastaavana koulutusohjaajana (PJ-KO) toimit koulutusryhmässä vastaten piirissä järjestettävien PJ-peruskoulutusten organisoinnista ja kurssinjohtajien tukemisesta. Teitä PJ-KO:ia on koulutusryhmässä kaksi. Tehtävänänne on huolehtia PJ-peruskurssien kurssilaisten ilmoittautumisista, järjestää johtamistentäväohjaajien koulutuksia, tukea kurssinjohtajia, järjestää kurssinjohtajien kokoukset, ylläpitää kurssimateriaaleja ja tarvittaessa kehittää piirin PJ-peruskoulutusta. 

Koulutusryhmän jäsenenä käytät ryhmän työskentelyyn ja pestin hoitamiseen n. 10 - 15 tuntia kuukaudessa. Koulutusryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja PJ-peruskurssien johtajat 2 kertaa vuodessa. Vuositasolla pääset myös 3 - 4 piirin/SP:n järjestämiin luottiksille suunnattuihin tilaisuuksiin. Koulutusohjaajana sinulla on lisäksi mahdollisuus toimia kurssinjohtajana ja Ko-Gi-kurssilaisten ohjaajana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Sinulla on innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne partiokouluttamista kohtaan. Haluat kouluttaa muita ja kehittää partiokoulutusta piiritasolla. Olet käynyt Ko-Gi-kurssin ja mahdollisesti myös partiokouluttajakurssin. Tiedät partion strategian, koulutusjärjestelmän sekä olet perillä ajankohtaisista projekteista ja piirin toiminnasta.

Pestissä pääsee oppimaan:

Pestin alkupuolella osallistut koulutusohjaajakoulutukseen ja kehität taitojasi kurssinjohtajien tukena. Opit ymmärtämään PJ-peruskoulutuksen tavoitteet ja sisällön, sekä tiedät miten tukea ja kouluttaa johtamistehtäväohjaajia ja PJ-peruskurssin johtajia pesteissään.

Tutustut vapaaehtoistuen toiminnanalaan, opit hallitsemaan kokonaisuuksia ja huolehtimaan tiedonkulusta eri toimijoiden välillä. Pestissä tukenasi ovat koulutusryhmä ja PJ-kurssien johtajat, vapaaehtoistuen toiminnanalan työntekijä sekä erilaiset SP:n ja piirin tuottamat vapaaehtoistuen toiminnanalan työkalut ja materiaalit.

Lisätiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, koulutusryhmän vpj

 

Koulutusryhmän jäsen (Vastaava pestausvalmentaja)

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuki/Koulutusryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, helena.siivonen@partio.fi, 0442730125

Pestin kuvaus:

Vastaavana pestausvalmentajana (KO) toimit vapaaehtoistuen toiminnanalan edustajana alueryhmässä/valmentajajaostossa. Teitä vastaavia pestausvalmentajia on piirissä kaksi. Toinen teistä osallistuu alueryhmän ja toinen valmentajajaoston kokouksiin. Muutoin jaatte pestausvalmentajien tukemiseen liittyvät tehtävät yhdessä sopien. Tehtävänänne on ohjata ja tukea pestausvalmentajia pestissään. Vastaatte piirin pestausvalmentajien ja lippukuntien pestijohtajien koulutussuunnittelun tukemisesta. Lisäksi toinen vastaavista pestausvalmentajista osallistuu pestausvalmentajien pesti-keskusteluun. 

Koulutusryhmän ja alueryhmän jäsenenä osallistut ryhmien työskentelyyn ja pestin hoitamiseen n. 10 - 15 tuntia kuukaudessa. Koulutusryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja alueryhmä/ valmentajajaosto yhteensä noin 10 kertaa vuodessa. Vuositasolla pääset myös 3 - 4 piirin/SP:n järjestämiin luottiksille suunnattuihin tilaisuuksiin. Koulutusohjaajana sinulla on lisäksi mahdollisuus toimia kurssinjohtajana ja Ko-Gi-kurssilaisten ohjaajana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

Sinulla on innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne partiokouluttamista kohtaan. Haluat kouluttaa muita ja kehittää partiokoulutusta piiritasolla. Olet käynyt Ko-Gi-kurssin ja mahdollisesti myös partiokouluttajakurssin. Lisäksi pestijohtajan koulutus tai vastaavat taidot auttavat pestissä toimimisessa. Tiedät partion strategian, koulutusjärjestelmän sekä olet perillä ajankohtaisista projekteista ja piirin toiminnasta.

Pestissä pääsee oppimaan:

Pestin alkupuolella osallistut koulutusohjaaja- ja/tai valmentajakoulutukseen ja kehität taitojasi pestausvalmentajien tukena. Opit ymmärtämään pestausvalmentajan ja pestijohtajan roolin ja tehtävät ja tiedät, miten tukea ja kouluttaa pestausvalmentajia ja pestijohtajia pestissään. Tutustut vapaaehtoistuen ja aluetoiminnanalaan ja pääset toimimaan molempien ydinryhmissä. Opit hallitsemaan kokonaisuuksia ja huolehtimaan tiedonkulusta eri toimijoiden välillä. 

Pestissä tukenasi ovat koulutusryhmä, alueryhmä ja muut vastaavat valmentajat, piirin alueen ja vapaaehtoistuen toiminnanalan työntekijät sekä erilaiset SP:n ja piirin tuottamat valmentamisen ja vapaaehtoistuen toiminnanalan työkalut ja materiaalit.

Lisätiedot: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, koulutusryhmän vpj

 

Aikuis- ja luottisryhmän jäsen (Mentorointivastaava)

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuki/Aikuis- ja luottisryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Heidi Luoto, aikuis- ja luottisryhmän pj, luotohe@gmail.com

Pestin kuvaus: 

Järjestät mentorointivastaavaparisi kanssa piirin mentorointiohjelmaa ja saat kouluttaa ohjelmaan osallistujat mentoroinnin saloihin. Alkusyksy on kiireisintä aikaa, kun ohjelmaan haku käynnistyy ja mentoreita pitää rekrytoida. Tämän jälkeen pesti vaatii yhden illan kuukaudessa. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

Sinulla olisi hyvä olla kiinnostusta mentorointiin ja ihmisenä kasvamiseen. Ihmistuntemuksesta, rekrytointitaidoista ja organisointitaidoista on hyötyä tässä pestissä.

Pestissä pääsee oppimaan: 

Pesti on monipuolinen ja siinä oppii monenlaisia asioita mentoroinnista ja projektijohtamisesta. 

Lisätiedot: Ida Michelsson, mentorointivastaava, ida.michelsson@gmail.com, 0405705093

 

Aikuis- ja luottisryhmän jäsen (Viestintävastaava)

Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuki/Aikuis- ja luottisryhmä

Pestin pituus: 2 - 6 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Heidi Luoto, aikuis- ja luottisryhmän pj, luotohe@gmail.com 

Pestin kuvaus: 

Viestintävastaava huolehtii aikuis- ja luottisryhmän viestinnästä ja markkinoinnista. Tehtävänään kuuluu esimerkiksi ryhmän tapahtumien markkinoinnissa avustaminen, yleisten tiedotteiden tekeminen ja eri viestintävälineiden käyttö. Viestintävastaava mm. kerää ja tarvittaessa tuottaa (ryhmän osalta) Luottissanomien sisältöä ja koordinoi aikuisten tapahtumien markkinointia.  

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: 

Toivomme hakijalta kiinnostusta viestintään ja markkinointiin. Eri viestintätyökalujen hallitsemisesta sekä valmiudesta tutustua uusiin on etua. Tärkeää on sitoutua ryhmän yhdessä sopimiin kokousaikoihin.  

Pestissä pääsee oppimaan: 

Pestissä tutustut piiritason viestintään ja sähköisiin järjestelmiin. Pääset kehittämään aikuisten ja luottisten tapahtumien markkinointia ja viestintää piiritasolla.  

Lisätiedot: Heidi Luoto, aikuis- ja luottisryhmän pj