Olet täällä

Aluetoiminnan avoimet pestit

Aluetoiminnan tehtävänä on auttaa lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan toteuttamisessa monella tavalla! Toiminnanalalla toimii kaksi jaostoa - valmentaja- ja lippukuntajaostot. 

Tärkeimpänä välineenä yhteydenpidossa lippukuntien kanssa toimivat kolmen hengen aluetiimit. Tiimit valmentavat ja tukevat oman alueensa lippukuntia ja niiden johtajia ja koordinoivat lippukuntien välistä yhteistyötä. Tiimeissä toimivat valmentajat kuuluvat piirin valmentajajaostoon. Jaosto ja alueryhmä tukevat lippukuntia myös ajankohtaisten teemojen ja strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Lippukuntajaosto toimii aluetiimien rinnalla tukemassa niitä lippukuntia, jotka tarvitsevat toimintansa pyörittämiseen erityistä tukea. Lippukuntajaosto voi olla mukana elvyttämässä hiipuvaa tai jo tauolla ollutta lippukuntatoimintaa uuteen nousuun. Lippukuntajaosto vastaa myös Tervetuloa partioon -koulutuksista.

Avoimet pestit: