Olet täällä

Aluetoiminta

ALUE

Vastaava lippukuntavalmentaja

Lippukuntavalmentaja

Ohjelma valmentaja

Pestausvalmentaja

 

Vastaava lippukuntavalmentaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Alue/Alueryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: enintään 16

Pestaajan yhteystiedot: Teppo Laine, alueministeri, teppo.laine@partio.fi

Pestin kuvaus: Vastaavan lippukuntavalmentajan tehtävänä on tukea piirin lpk-valmentajia heidän omissa pesteissään. Valmentajat toimivat omien alueidensa lippukuntien ja niiden lippukunnanjohtajien tukena osana omaa aluetiimiään. Vastaava lpk-valmentaja on mukana kehittämässä piirin aluetoiminnanalan toimintaa, lippukuntien tukemista kokonaisuutena sekä viemässä läpi yhtä lähiaikojen suurinta uudistusta; lippukunnan johtamisen uutta työnjakoa! Yhdessä alueministerin kanssa vastaava lpk-valmentaja osallistuu SP:n laajennetun aluevaliokunnan toimintaan.

Vastaavia lpk-valmentajia on haussa kaksi. Pesti vie aikaa kokouksissa sekä itsenäisessä toiminnassa niiden välillä. Toinen vastaavista lpk-valmentajista osallistuu alueryhmän (noin 6 krt/vuosi) ja ja toinen alueryhmän alla toimivan valmentajajaoston kokouksiin (noin 6 krt/vuosi). Jos vastaavia valmentajia on vain yksi, hän osallistuu molempiin kokouksiin. Muiden tehtävien jakamisesta sovitaan tilanteen mukaan. Lisäksi vastaava(t) lpk-valmentaja(t) pitää kokousten välillä yhteyttä lpk-valmentajiin ja on mukana toiminnanalan yhteisissä tapahtumissa muutamia kertoja vuodessa. SP:n laajennettu aluevaliokunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Vastaavan lpk-valmentajan täytyy tuntea lippukuntatoimintaa ja olla innostunut kehittämään sitä, miten piiri voi entistä paremmin olla lippukuntien tukena. Pestissä toimitaan yhdessä valmentajien kanssa, joten vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Lisäksi halu ottaa vastuuta yhteisistä asioista sekä kyky itsenäiseen toimintaan yhteisten kokousten välillä ovat tarpeen. 

Pestissä pääsee oppimaan:Vastaavan lpk-valmentajan pestissä pääsee näkemään ja kuulemaan erilaista lippukuntatoimintaa joka puolelta piiriä. Pestissä saa olla mukana niin piirin kuin keskusjärjestönkin aluetoiminnanalojen kehittämisessä ja niiden kautta mahdollistaa lippukuntien toiminnalle paras mahdollinen tuki. Alueryhmä tekee tiivistä yhteistyötä myös piirin muiden toiminnanalojen kanssa. Pestissä on mahdollisuus päästä myös esimerkiksi kouluttamaan tai kehittämään piirin aluetoimintaan liittyvää viestintää.

Lisätiedot: Teppo Laine, alueministeri

 

Lippukuntavalmentaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Alue/Valmentajajaosto

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Kris Loimaala, Valmentajajaoston pj, kris.loimaala@partio.fi

Pestin kuvaus: Lippukuntavalmentaja on piiriluottis, joka toimii hyvin lähellä lippukuntia. Lippukuntavalmentaja on osa oman alueensa aluetiimiä ja tukee yhdessä muun tiimin kanssa lippukuntien avainjohtajia lippukunnanjohtajaa, pestijohtajaa ja ohjelmajohtajaa pestissään. Aluetiimi tuntee alueen lippukunnat ja niiden tilanteen. Lippukuntavalmentajan vastinparina lippukunnassa toimii lippukunnanjohtaja, joka johtaa lippukuntaa, sen hallintoa ja resursseja.

Lippukuntavalmentaja toimii sekä valmentamalla lippukunnanjohtajia johtajapestissään henkilökohtaisesti että pitämällä aluetapaamisia, joissa lippukunnanjohtajat verkostoituvat ja saavat tukea ja koulutusta pestiinsä. Lippukuntavalmentaja pitää yhteyttä alueensa lippukunnanjohtajiin, sekä välittää tietoa lippukuntien ja muiden piiritoimijoiden välillä. Lisäksi lippukuntavalmentaja on osa piirin valmentajajaostoa. Ajankäytöllisesti pestiin kuuluu 4 - 7 valmentajajaoston kokousta vuodessa, alueella tehtävä työ (minimi 4 aluekokousta vuodessa) sekä henkilökohtaiseen valmennukseen menevä aika.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Tunnet lippukuntatoimintaa, osaat hallinnon kiemurat, sekä tunnistat viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön merkityksen osana lippukunnan johtamista. Olet suorittanut PJ-kurssin ja olet innostunut antamaan osaamistasi lippukuntien käyttöön.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestiin kuuluu valmentajakoulutus sekä paljon täsmäkoulutuksia ajankohtaisista asioista sekä mahdollisuuksia oppia paljon erilaisia tapoja ja ideoita miten lippukuntia voidaan johtaa. 

Lisätiedot: Kris “Kisse” Loimaala, Valmentajajaoston pj

 

Ohjelmavalmentaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Alue/Valmentajajaosto

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Kris “Kisse” Loimaala, Valmentajajaoston pj, kris.loimaala@partio.fi

Pestin kuvaus: Ohjelmavalmentaja on piiriluottis, joka toimii hyvin lähellä lippukuntia. Ohjelmavalmentaja on osa oman alueensa aluetiimiä ja tukee yhdessä muun tiimin kanssa lippukuntien avainjohtajia lippukunnanjohtajaa, ohjelmajohtajaa ja pestijohtajaa pestissään. Aluetiimi tuntee alueen lippukunnat ja niiden tilanteen. Ohjelmavalmentajan vastinparina lippukunnassa toimii ohjelmajohtaja, joka vastaa lippukunnan partiokasvatuksen ja partio-ohjelman toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjelmavalmentaja toimii sekä valmentamalla ohjelmajohtajia johtajapestissään henkilökohtaisesti että pitämällä aluetapaamisia, joissa ohjelmajohtajat verkostoituvat ja saavat tukea ja koulutusta pestiinsä. Ohjelmavalmentaja pitää yhteyttä alueensa ohjelmajohtajiin, sekä välittää tietoa lippukuntien ja muiden piiritoimijoiden välillä. Lisäksi ohjelmavalmentaja on osa piirin valmentajajaostoa. Ajankäytöllisesti pestiin kuuluvat osallistuminen valmentajajaoston kokouksiin 3 - 5 kertaa vuodessa sekä aluekokoukset (minimi 4 kertaa vuodessa) sekä henkilökohtaiset valmennustapaamiset.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Ohjelmavalmentaja on partio-ohjelmaa ja lippukuntatoimintaa tunteva PJ-kurssin suorittanut vähintään vaeltajaikäinen, jota lippukunnissa tapahtuva partiokasvatus kiinnostaa. Pestin hoitajalta vaaditaan kykyä tulla toimeen erilaisten partiotoimijoiden kanssa sekä rohkeutta tarttua toimeen, kun sitä vaaditaan.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestiin kuuluvat sekä valmentajakoulutus että ohjelmajohtajakoulutus. Lisäksi pestissä saa oppia ja koulutusta partiokasvatuksen ja -ohjelman uusimmista asioista. 

Lisätiedot: Kris “Kisse” Loimaala, Valmentajajaoston pj

 

Pestausvalmentaja

Pestin sijainti organisaatiossa: Alue/Valmentajajaosto

Pestin pituus: 2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Kris “Kisse” Loimaala, Valmentajajaoston pj, kris.loimaala@partio.fi

Pestin kuvaus: Pestausvalmentaja on piiriluottis, joka toimii hyvin lähellä lippukuntia. Pestausvalmentaja on osa oman alueensa aluetiimiä ja tukee yhdessä muun tiimin kanssa lippukuntien avainjohtajia lippukunnanjohtajaa, pestijohtajaa ja ohjelmajohtajaa pestissään. Aluetiimi tuntee alueen lippukunnat ja niiden tilanteen. Pestausvalmentajan vastinparina lippukunnassa toimii pestijohtaja, joka vastaa lippukunnan henkilöresursseista, vapaaehtoisten johtamisesta ja siitä, että näillä on mahdollisuus kehittyä pestissään

Pestausvalmentaja toimii sekä valmentamalla pestijohtajia johtajapestissään henkilökohtaisesti että pitämällä aluetapaamisia, joissa pestijohtajat verkostoituvat ja saavat tukea ja koulutusta pestiinsä. Pestausvalmentaja pitää yhteyttä alueensa pestijohtajiin, sekä välittää tietoa lippukuntien ja muiden piiritoimijoiden välillä. Lisäksi pestausvalmentaja on osa piirin valmentajajaostoa.

Ajankäytöllisesti pestiin kuuluvat valmentajaoston kokoukset 3 - 5 kertaa vuodessa, aluekokoukset (minimi 4 kertaa vuodessa) sekä henkilökohtainen valmennustyö alueen pestijohtajien kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestausvalmentaja on kiinnostunut ihmisten johtamisesta. Pestausvalmentajan pestiin kuuluu yhdessä alueensa lippukuntien kanssa pohtia, miten lippukuntien johtajaresurssit saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla ja miten kouluttautuminen ja pestit tukevat lippukunnan toimintaa. Valmentajan tulee olla käynyt PJ-peruskurssi. Pestin hoitajalta vaaditaan kykyä tulla toimeen erilaisten partiotoimijoiden kanssa sekä rohkeutta tarttua toimeen, kun sitä vaaditaan.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestiin kuuluu valmentajakoulutus sekä pestijohtajakoulutuksestakin on hyötyä! Pestissä saa oppia ihmisten johtamista ja se sopii erityisen hyvin HR-puolella työskentelevällä tai alaa opiskelevalle.

Lisätiedot: Kris “Kisse” Loimaala, Valmentajajaoston pj