Olet täällä

Avoimet pestit

Lounais-Suomen Partiopiiri rekrytoi

Lounais-Suomen Partiopiiri rekrytoi uusia luottamushenkilöitä mielenkiintoisiin pesteihin piirirekryn kautta kahdesti vuodessa. Seuraavan piirirekryn pestit ovat haettavissa syksyllä 2018.

Lounais-Suomen Partiopiirin toimintaohjesäännön mukaan ”Piiripestissä voi toimia henkilö, joka on maksanut Suomen Partiolaisten jäsenmaksun, hyväksyy partion arvopohjan, sitoutuu partion päämäärään, kasvatustavoitteisiin ja menetelmiin, on sitoutunut tehtäväänsä ja sen tavoitteiden toteuttamiseen, on pestattu tehtäväänsä, omaa pestiin tarvittavan osaamisen ja kokemuksen, mutta ennen kaikkea innostuksen, on mielellään partiojohtaja tai suorittaa samoaja- tai vaeltajaohjelmaa.”

Piirin luottamushenkilönä saat kokemusta järjestö-, vapaaehtois- ja nuorisotyöstä ja opit työskentelemään isossa vapaaehtoisorganisaatiossa. Luottamushenkilönä kehität myös erityisesti omaa vastuualuettasi koskevia taitoja ja pääset kehittämään sekä itseäsi että partiota.

Kaikki luottamushenkilöt pestataan, perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan omaan pestiinsä. Pestit ovat ajankäytöltään ja vaativuudeltaan erilaisia. Kaikki pestit ovat luottamuspestejä, eikä niistä makseta palkkaa tai palkkiota. Piiripestin pituus on lähtökohtaisesti kaksi vuotta, ja enintään kolme kautta peräkkäin samassa pestissä (eli 3*2 vuotta).

Uusille luottiksille järjestetään kaksi kertaa vuodessa maksuton luottiskoulutus. Seuraava koulutus pidetään 13.10.2018.

Mikäli olet ennen syksyä 2018 kiinnostunut uudesta piiripestistä, ole yhteydessä Aikuis- ja luottisryhmään, niin etsitään sinulle sopiva pesti (Annina Kainu, annina.kainu@partio.fi, p.0505255745). Jos mielessäsi on pesti tietyssä jaostossa tai ryhmässä, voit ottaa yhteyttä suoraan kyseisen jaoston tai ryhmän puheenjohtajaan. Piiriluottiksena toimimisesta, piiripesteistä sekä jaostojen ja ryhmien puheenjohtajien yhteystietoja voit tiedustella piirin toimistosta.

Tervetuloa mukaan!

 


Kuva: Juho Vainio