Olet täällä

Yhteiseen partioon -hanke 2017-2018

Yhteisvastuukeräys 2016

Partio oli Yhteisvastuukeräyksen kotimaankohde vuonna 2016. Keräysvaroin ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä niin kotimaassa kuin ulkomaan kohteessa Ugandassa.

Kotimaan kohteen keräysvarat eivät mene normaaliin partiotoimintaan vaan syrjäytymistä ehkäiseviin erillishankkeisiin, joiden toteutus tapahtuu 2017 ja 2018. Keräyksen tavoitteena onkin tehdä partioon tulemisesta ja partioharrastuksesta helpompaa yksinäisille, vähävaraisille, maahanmuuttaja- tai erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.


Nyt olemme hankevaiheesssa. Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena olleet hankkeethan jakautuvat keskusjärjestön, partiopiirien ja lippukuntien yhteisvastuuhankkeisiin.

Suomen Partiolaisten yhteisvastuuhanke on 100 uutta tapaa tehdä partiota.

Lounais-Suomen Partiopiirin yhteisvastuuhanke on Yhteiseen partioon.

Lippukunnan, joka oli mukana keräysvaiheessa, oli mahdollista hakea hanketukea omalle yhteisvastuuhankkeelleen 30.11.2016 mennessä.

Piirin hankkeen on tarkoitus tukea lippukuntia omassa hankesuunnittelussaan. Lippukuntapäivässä järjestimme koulutuksia tukimateriaalein. Materiaali lähetettiin kaikkiin lippukuntiin. Piirin hankkeen tuottama materiaali lippukunnan hankesuunnittelun tueksi löytyy tämän sivun alaosasta.

Järjestimme marraskuussa 2016 kaksi hankeklinikkaa vielä suunnittelun tueksi lippukunnille. Hyviä hankehakemuksia tehtiin valtakunnallisesti odotettua huomattavasti enemmän, mikä taki sen, että lippukuntakohtaiset tukisummat pienenivät noin kolmannekseen tai jopa alle sen. Tämän vuoksi tarjoamme lippukunnille Hankeklinikkoja 2.0 maaliskuun alussa, 1.3. Turussa ja 2.3. Porissa. Yritetään yhdessä löytää ratkaisu hankesuunnitelman toteuttamisesta jollain tasolla samansuuntaisella tavoitteella tai lisärahan etsimisellä.

Lippukuntahankkeet raportoidaan https://100uuttatapaa.fi/ -sivulle. Siellä voi käydä kurkistamassa uusia tapoja tehdä partiota tai kertoa oman lippukunnan hankkeesta eli lippukunnalle uudesta tavasta totetuttaa partioharrastusta (=lippukunnan hankeraportti). Siellä kannattaa käydä etsimässä hankevuosien toimintaideoita myös vinkkipankista, jota yhdessä kartutamme.

Lisätietoja myös www.partio.fi/yhteisvastuu

Lisätietoa voi kysyä Yhteiseen partioon -ryhmältä yhteiseenpartioon@lounaissuomenpartiopiiri.fi

tai  partiotoimistolta Leenalta, joka on Yhteiseen partioon -hankkeen koordinaattori

Leena Hongell, leena.hongell(a)partio.fi, 0503129427