Olet täällä

Piirin kevätkokous ensi sunnuntaina Porissa

Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n kevätkokous pidetään sunnuntaina 3.4.2011 klo 12 Porin yliopistokeskuksessa, auditorio 126, osoitteessa Pohjoisranta 11 A. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 11.00 ja päättyy 11.45.

Piiri järjestää kokoukseen, mikäli riittävästi halukkuutta on, 12 eur maksullisen yhteiskuljetuksen (Salo-Turku-Rauma-Pori). Ennen kokousta tarjotaan kokouskahvi/tee ja suolapala. Yhteiskuljetukseen ja kokouskahvitukseen täytyy sitovasti ilmoittautua 30.03. mennessä Polkuun osoitteessa http://spfs.clubonweb.com/book/kevat11

Kokousasiat

Kokouksessa vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010 ja päätetään seuraavan vuoden 2012 jäsenmaksusta.

Lisäksi kokouksessa päätetään piirin vaalitoimikunnan asettamisesta, käsitellään piirihallituksen vastaus syyskokouksessa tehtyyn ponteen ja kuullaan Turun Metsänkävijöiden ehdotus piirileirin järjestämiseksi sudenpentu- ja seikkailijaikäkausille kesäkaudella 2012-2014.

Kokouksen lomassa kuullaan lisäksi mm. HuHu -2012 samoaja ja vaeltajaleiristä, vapaaehtoistoiminnan teemavuodesta ja tulevista piirin partiotaitokisoista.

Äänioikeus

Kokouksessa on äänioikeus piirin jäseniksi liittyneiden rekisteröityjen lippukuntien valtuuttamilla kokousedustajilla (äänimäärä määräytyy piirin sääntöjen perusteella eli on 1 + 1 per jokaista alkavaa 50 jäsentä kohti).

Lippukuntien jäsenmäärät määräytyvät Polussa 31.7.2010 olevan tiedon perusteella.). Lisäksi vastaava määrä ääniä on niillä lippukunnilla, jotka ovat liittyneet piirin jäseniksi tausta- tai tukiyhdistyksensä kautta.

Muille lippukuntien edustajille ja partiolaisille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokousasiakirjat

Kevätkokouksen asiakirjat (esityslista, toimintakertomus 2010, Turun Metsänkävijäin ehdotus, menettelytapasääntö, yhdistyksen säännöt) ovat ladattavissa osoitteessa:
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/02-03-2011_partiopiirin_kev%C3%A4tkokous_porissa

Muistilista lippukunnalle

  • Valitkaa lippukuntanne kokousedustajat lippukunnan sääntöjen mukaan (ja heille varaedustajat)
  • Täyttäkää liitteenä oleva kokousvaltakirjapohja, jossa kysytään kokousedustajienne nimet. Tämän valtakirjan pitää olla yhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittama. Jos nimenkirjoittajissa on tapahtunut vaihdoksia, niin päivittäkää ne esimerkiksi patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilla
  • Niiden lippukuntien, jotka ovat piirin jäseniä taustayhdistyksen kautta, valtakirjat allekirjoittavat taustayhdistyksen nimenkirjoittajat. Kokousedustajat voivat solmitun sopimuksen nojalla olla myös lippukunnan (ei taustayhdistyksen) jäseniä
  • Pohtikaa lippukunnassa mitä mieltä olette kokouksessa käsiteltävistä asioista
  • Muistakaa, että lippukunnat päättävät sen, mitä ja miten L-SP toimii. Olkaa siis rohkeasti herättelemässä keskustelua ennen kokousta ja sen aikana.

Tervetuloa!

Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n hallitus