Olet täällä

Elämisentaitoja- Lions Quest -koulutusta ryhmänjohtajille

Lippukuntapäivässä 7.10. järjestettyyn Elämisentaitoja - Lions Quest -koulutukseen osallistui 19 ryhmänjohtajana toimivaa partiojohtajaa. Punainen Sulka -keräyksen tuottamin varoin toteutettu koulutus tarjosi lasten ja nuorten kanssa toimiville ryhmänjohtajille käytännön työkaluja ryhmän ilmapiirin avaamiseen, nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen sekä itseluottamuksen tukemiseen.

 

Kovin odotuksin koulutukseen

Lippukuntapäivän Lions Quest -koulutukseen osallistuivat tarpojaluotsina toimiva Albert Vallunen Mietoisten Kolopuutinteistä, sudenpentuja johtava ja vastaavana akelana toimiva Henna Keskikylä Nousiaisten Henrikin lippukunnasta sekä Nuotiotyttöjen tarpojaikäisten sisuryhmän sekä aikuisryhmien johtaja Annina Kainu.

- Odotin innolla koulutusta, sillä olin kuullut siitä paljon hyvää ja ajattelin koulutuksen täydentävän myös ammatillista osaamistani. Odotin käytännön työkaluja, erityisesti ryhmätasoiseen tunnetaitojen opetukseen, Keskikylä kertoo. 

Myös Vallunen oli kuullut työkavereiltaan, koulun oppilashuoltohenkilökunnalta kehuja koulutuksen hyödyllisyydestä ja uskalsi odottaa saavansa osaamista sekä partioon että työelämään vietäväksi. Kainu taas tuli mukaan koulutukseen nähdäkseen, miten se eroaa partion omista ryhmänjohtamis- ja johtamiskoulutuksista:

- Olin melko luottavainen, että koulutus on laadukas, mutta en tiennyt siitä oikeastaan mitään. Olin utelias koulutuksen suhteen ja halusin ehdottomasti hyödyntää mahdollisuuden tutustua siihen, kun se lippukuntapäivässä oli tarjolla.

Tietopohjaisen osaamisen lisäksi lapset ja nuoret tarvitsevat myös sosiaalisia taitoja selvitäkseen elämässä vastaan tulevista haasteista ja muutoksista. Vahvat tunne- ja vuorovaikutustaidot, oman itsensä tunteminen ja rohkeus tehdä omia päätöksiä helpottavat aikuiseksi kasvamista ja auttavat ehkäisemään ongelmia. Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelma on tieteellisesti tutkittu ja arvostettu koulutusohjelma. Koulutus antaa vapaa-ajan harrastuksissa toimiville aikuisille käytännön työkaluja ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun. Koulutus on alunperin luokanopettajille suunnattu, ja nyt muokattu vastaamaan partiolaisten tarpeita. 

 

Ryhmähenki, tarkoituksenmukaiset menetelmät ja konkretia saavat kiitosta

Kainu, Keskikylä ja Vallunen kertovat kaikki oppineensa myös uutta koulutuksen aikana.

- Moniakin asioita, muun muassa käytännön harjoitteita ryhmähengen luomiseen, lasten rohkaisemiseen ja siihen että kaikki saavat ryhmässä riittävästi tilaa itselleen, Vallunen kertaa lauantaipäivän aikana opittuja asioita. 

Kainu taas kertoo oppineen arvojen merkityksestä, ryhmäprosessista, keskustelun fasilitoimisesta, oman toiminnan arvioinnin merkityksestä ja ajatteluun eli reflektioon ohjaamisesta. Hänen mukaansa koulutuksessa opittiin, miten erilaisia ryhmiä fasilitoidaan niin, että ryhmän jäsenet voivat kehittyä elämänhallinnan taidoissa omista lähtökohdistaan.

- Sain vahvistusta sille, miksi partiossa teemme asioita tietyillä tavoilla ja ajattelemisen aihetta siitä, muistammeko aina valita tarkoituksenmukaisimmat menetelmät. Sain muistutuksen siitä, että toiminta kannattaa valita tavoitteiden mukaan, summaa VBL-koulutuksessa fasilitaattorinakin toiminut Kainu koulutuksen antia.

- Opitut asiat lähinnä täydensivät aiempaa osaamista. Omassa työssä koulupsykologina painopiste on ollut yksilötyössä, joten oli kiva saada käytännön vinkkejä ryhmien kanssa työskentelyyn, niin partiossa kuin työpaikallakin. Konkreettiset, toiminnalliset menetelmät, joita sai itse kokeilla, toimivat hienosti ja vaikuttivat ryhmien kanssa helposti toteutettavilta, aktiivisesti koulutuksessa mukana ollut Keskikylä kertoo.

 

Käytännön työkaluja ryhmänjohtamiseen

- Koulutukseen sisältyi paljon käytännön harjoitteita, joista meille aina kerrottiin - tai pohdimme yhdessä - minkätyyppiselle ryhmälle ne sopisivat ja pitääkö ryhmän jo ennalta tuntea toisensa hyvin vai onko kyseessä aloittelevalle ryhmälle sopiva "matalan riskin" harjoitus. Koulutukseen liittyvässä materiaalissa on lisää leikkejä ja harjoitteita eri-ikäisille lapsille ja nuorille, kertoo Kainu saamistaan opeista sisuryhmänkin johtajalle hyödyllisistä opeista.

- Laajat opettajan materiaalit vaikuttivat oikein käyttökelpoisilta ja innolla odotan, että pääsen omien ryhmien kanssa kokeilemaan oppaiden tehtäviä ihan käytännössä, hehkuttaa Keskikylä ja viittaa samalla siihen, että jokainen koulutukseen osallistuva sai valita itselleen johtamansa ikäkauteen liittyvän sähköisen oppimateriaalin. 

 

Kolminkertainen suositus koulutukselle

- Suosittelisin koulutusta, sillä uskoisin kaikkien ikäkausien ryhmänjohtajien saavan jotakin irti koulutuksesta. Ehkä eniten voisin kuvitella hyötyvän niiden, joiden ryhmissä on ujoja, hiljaisia tai itsetunto-ongelmien kanssa painivia lapsia, pohtii tarpojaluotsin pestissä oleva Vallunen.

- Ehdottomasti suosittelen koulutuksen käymistä, oikeastaan kaikille ryhmänohjaajille. Koulutuksen arvot vastaavat mielestäni hyvin partion arvoja ja aatteita, kukapa ei haluaisi opettaa omille ryhmäläisilleen elämisen taitoja? Asiaa ja opittavaa olisi varmasti riittänyt kahteenkin koulutuspäivään, mutta jo tämä päivän kestävä koulutus innosti kokeilemaan ja oppimaan lisää, täydentää Keskikylä pohtien partion päämäärää.

Myös Kainu on vahvasti koulutuksen käymisen kannalla:

- Suosittelen ehdottomasti. Koulutus sopii minusta ihan aloitteleville johtajille, joilla ei ole vielä paljon kokemusta ryhmän johtamisesta, mutta myös kokeneemmille. Vaikka useimmat asiat ja menetelmät olivat minullekin tuttuja, oppii aina uutta, kun asioita miettii uudelta kannalta, ja sain uusia vinkkejä siitä, miten toteuttaa asioita ryhmässä. Mielestäni opetettavat menetelmät ja asiat ja miksi ne on valittu mukaan myös perusteltiin hyvin. Tärkeää on mennä koulutukseen avoimin mielin, osallistua aktiivisesti ja luottaa siihen, että saa uutta vaikka olisikin jo kokenut ryhmänjohtaja tai kouluttaja. Toisaalta koulutuksessa ei vaadita eikä edellytetä mitään erityistä ennakko-osaamista, eikä osallistumista siksi tarvitse uuden tai nuoren johtajankaan epäröidä. Kokonainen päivä koulutuksessa muiden hyvin motivoituneiden kurssilaisten kanssa oli innostava ja voimaannuttava.

Haluatko sinäkin Elämisentaitoja- Lions Quest -koulutukseen? Mahdollisuutesi on osallistua koulutukseen Porissa 3.11. Koulutukseen ilmoittaudutaan Kuksan kautta viimeistään 21.10. 

Tapahtuman nettisivu ilmoittautumisohjeineen

Lions Quest -koulutus on tarjolla Punainen Sulka -varoin vielä toisenkin kerran, lauantaina 3.11. klo 9-16 Porissa, joten tilaisuuteen kannattaa tarttua ja houkutella vaikkapa ryhmänjohtaja tai kaksikin omasta lippukunnasta tai alueelta mukaan. Koulutus on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille. 

 

Teksti ja kuva: Helena Siivonen, vapaaehtoistuen ministeri