Olet täällä

Piirileiri 2020 etsii staabiaan

Vuonna 2020 heinäkuun lopulla järjestettävä Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri etsii staabin jäseniä. Staabissa toimit leirin johtoryhmässä vastaten oman osa-alueesi päälliköiden rekrytoinnista ja pestaamisesta, osa-alueen suunnittelusta, johtamisesta ja toteutuksesta yhteistyössä koko staabin ja sidosryhmien kanssa. Toivomme saavamme hakemuksia koko piirin alueelta niin vanhoilta konkareilta kuin uudemmiltakin leirintekijöiltä, jotta staabista tulee mahdollisimman monipuolinen. 

Hae piirileirin staabiin lähettämällä vapaamuotoinen hakemus, jossa voit vastata esimerkiksi kysymyksiin kuka olet, millaista kokemusta pestiin liittyen sinulla on, miten lähtisit toteuttamaan pestiäsi ja rakentamaan omaa leirin osa-aluettasi, millaisia tavoitteita sinulla on pestin suhteen ja mitä odotat piirileiriltä. Voit kertoa myös, miten oman osa-alueesi tavoitteet liittyvät piirileirin tavoitteisiin.

Innostutaan yhdessä ja tehdään paras piirileiri tähän mennessä! Lähetä hakemuksesi 31.8.2018 mennessä molemmille leirinjohtajille. Haastattelut pidetään syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana. 

Vilkku ja Kaitsu

vilhelmiina.lehti@partio.fi/ kai.sinkkonen@partio.fi

 

HUOLTOPALVELUJOHTAJA

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (25 kk)

Ajankäyttö: staabin kokoukset noin kerran kuussa, osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit 

Johdettavien määrä: 20+

Pestin kuvaus

Piirileirin huoltopalvelujohtajana vastaat sujuvasta logistiikasta niin maalla kuin merellä, koko leirin muonituksesta ja tietenkin perinteisesti leirin aikaisesta huollosta sisältäen muun muassa tiskit, jätehuollon, suihkujen ja saunojen ylläpidon. Huoltopalvelujohtajan on otettava pestissään huomioon myös ympäristönäkökulmat. Pesti edellyttää myös tiivistä yhteistyötä kaikkien osa-alueiden kanssa, joista erityisesti infrapalvelujohtajan ja resurssijohtajan kanssa. 

Tarvittava osaaminen

Kokemusta suurleirin huollon eri osa-alueista ja logistiikasta. Kykyä suunnitella, aikatauluttaa, hallita ja johtaa isoa kokonaisuutta turvallisesti ja viranomaismääräykset huomioiden. 

 

INFRAPALVELUJOHTAJA

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (25 kk)

Ajankäyttö: staabin kokoukset noin kerran kuussa, osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit 

Johdettavien määrä: 50+

Pestin kuvaus ja tarvittava osaaminen

Infrapalvelujohtajana vastaat koko leirin infrasta eli rakennelmista, sähköstä, vedestä ja verkosta, jotka mahdollistavat sujuvan leirin kaikille. Oleellisesti osa-alueeseesi kuuluvat rakennus- ja purkuleirin suunnittelu ja toteutus. Osa-alueeseesi kuuluvat lisäksi leirin turvallisuudesta huolehtiminen sisältäen järjestyksenvalvonnan, leirilääkinnän, palon ja pelastuksen niin maalla kuin merellä sekä isojen massojen liikuttamisen suunnittelun ja toteutuksen. Toivomme, että sinulla on tietotaitoa leirin vaatimasta infrasta ja kykyä johtaa mahdollisimman toimiva leirialueen infran toteuttaminen ja sen turvallisuudesta huolehtiminen. Pesti vaatii taitoa katsoa asioita monesta eri näkökulmasta, jotta leiri pääsee tavoitteisiinsa olla mahdollisimman esteetön ja saavutettava sekä ilmapiiriltään avoin ja turvallinen. Pesti edellyttää tiivistä yhteistyötä leirikokemusjohtajan, huoltojohtajan ja resurssijohtajan kanssa. 

Tarvittava osaaminen

Kokemusta suurleirin infran toteuttamisesta ja turvallisuudesta. Kykyä suunnitella, aikatauluttaa, hallita ja johtaa isoa kokonaisuutta turvallisesti ja viranomaismääräykset huomioiden. 

 

KASVATUSJOHTAJA

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (25 kk)

Ajankäyttö: staabin kokoukset noin kerran kuussa, osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit 

Johdettavien määrä: 30+ 

Pestin kuvaus ja tarvittava osaaminen

Piirileirin kasvatusjohtajana vastaat osallistujien jakamisesta alaleireihin, kyliin ja savuihin ja niiden kautta saat luotua sujuvan ja mukavat leiriarjen kaikille. Osa-alueeseesi kuuluvat myös perheleiri ja pienimuotoinen tekijäleiri sekä kansainväliset osallistujat. Toivottavasti myös innostut leirin tekemisen tarkastelusta kasvatuksellisesta näkökulmasta, koska kasvatus, koulutus, osaamisen näkyväksi tekeminen ja tuen mahdollistaminen kuuluvat isona osana pestiisi. Toiminnallasi varmistat, että kaikki tekijät pestataan ja, että kaikilla tekijöillä ja lähijohtajilla on saatavilla riittävästi tukea omaan pestiinsä. Osa-alueesi vaikuttaa myös merkittävästi leirin ilmapiiriin ja leirikokemukseen. Pesti edellyttää yhteistyötä erityisesti resurssijohtajan ja viestintäjohtajan kanssa.

Tarvittava osaaminen

Taitoa johtaa, tukea ja innostaa. Ymmärrys partion kasvatustavoitteista, johtamismallista ja pestityökaluista niin teoriassa kuin käytännössä. 

 

LEIRIKOKEMUSJOHTAJA

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (25 kk)

Ajankäyttö: staabin kokoukset noin kerran kuussa, osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit 

Johdettavien määrä: 20+

Pestin kuvaus ja tarvittava osaaminen

Leirikokemusjohtaja vastaa siitä, että piirileiri on onnistunut kokemus kaikille tasapuolisesti. Osa-alueeseen kuuluvat palvelumuotoilu, leirialueen arkkitehtuuri ja kaavoitus, piirileirin brändäys leirituotteineen sekä isojen yhteisohjelmien suunnittelu ja toteutus. Pestin kautta pääsee luomaan piirileiristä vielä vuosienkin päästä muistettavaa elämystä, joka oli brändinsä kautta teemaltaan, ohjelmaltaan ja visuaalisuudeltaan yhtenäinen kokonaisuus. Pesti edellyttää yhteistyötä erityisesti infapalvelujohtajan ja viestintäjohtajan kanssa. 

Tarvittava osaaminen

Näkemystä ja kykyä luoda piirileirille brändi, jonka kautta piirileiri näyttäytyy yhtenäisenä kokonaisuutena. Kokemusta suurleirin kaavoituksen ja arkkitehtuurin suunnittelusta, johtamisesta ja toteutuksesta niin, että se palvelee jokaista leirin tekijää ja leiriläistä. 

 

OHJELMAJOHTAJA

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (25 kk)

Ajankäyttö: staabin kokoukset noin kerran kuussa, osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit 

Johdettavien määrä: 50+

Pestin kuvaus ja tarvittava osaaminen

Piirileirin ohjelmajohtaja vastaa kuutena päivänä järjestettävistä ikäkausiohjelmista seikkailijoista ylöspäin, ohjelmalaaksoista maalla ja merellä sekä leirialueella ja sen ulkopuolella. Myös mahdolliset oheisohjelmat kuuluvat ohjelmajohtajan pestiin. Ohjelmajohtaja pestaa jokaiselle ohjelman osa-alueelle päälliköt. Leirin tavoitteena ohjelman osalta on tarjota sitä kaikille osallistujille vauvasta vaariin. Ohjelman tulee olla monipuolista, kasvattavaa, elämyksellistä, laadukasta ja ikäkausille sopivaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon ohjelmapainotukset sekä leirin teema. Pesti edellyttää tiivistä yhteistyötä erityisesti kasvatusjohtajan ja viestintäjohtajan kanssa.

Tarvittava osaaminen

Taitoa johtaa, tukea ja innostaa isoa tiimiä. Kyky hahmottaa suuria kokonaisuuksia, suunnitella ja ideoida laadukasta ohjelmaa. Tuntemus ja halu perehtyä partio-ohjelmaan, partokasvatukseen ja ikäkausikohtaisiin erityispiirteisiin.

 

RESURSSIJOHTAJA

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (25 kk)

Ajankäyttö: staabin kokoukset noin kerran kuussa, osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit 

Johdettavien määrä: 50+

Pestin kuvaus 

Piirileirin resurssijohtaja vastaa siitä, että kaikilla muilla piirileirin osa-alueilla on tarpeeksi resursseja toteuttaa suunnittelmansa. Resurssijohtajan osa-alueeseen kuuluu talouden suunnittelu, seuraaminen ja ohjeistaminen. Lisäksi hankintojen koordinointi, jälleenmyynti, kumppanuuksien hankinta ja ylläpito, pestit sekä myyntitoiminta eli kahvilat, kioskit ja leirituotteet. Resurssijohtaja mahdollistaa piirileirille vakaan talouden, kohtuullisen osallistumismaksun, voitollisen myyntitoiminnan, tulevaisuudessakin tyytyväiset yhteistyötahot ja tyytyväiset tekijät. Pesti edellyttää tiivistä yhteistyötä projektityöntekijän kanssa. 

Tarvittava osaaminen

Laajaa ymmärrystä ja kokemusta projektien taloudesta, taloussuunnittelusta- ja seurannasta. Yhteistyökyky ja halu tukea kaikkia muita projektin osa-alueita taloudellisesta näkökulmasta. Ymmärrys projektin tarvitsemista resursseista aina kalustosta, sidosryhmiin ja tekijöihin. Halu toteuttaa leirillä onnistunutta ja laadukasta myyntitoimintaa. 

 

VIESTINTÄJOHTAJA

Pestin kesto: syyskuun loppuun 2020 (25 kk)

Ajankäyttö: staabin kokoukset noin kerran kuussa, osa-alueen omat kokoukset, suunnitteluviikonloput/seminaarit 

Johdettavien määrä: 30+

Pestin kuvaus ja tarvittava osaaminen

Piirileirin viestintäjohtaja vastaa koko leirin viestinnästä kokonaisuudessaan. Sisältäen sujuvan ja kattavan sisäisen ja ulkoisen viestinnän huolehtien piirin ja leirin brändistä yhdessä leirikokemusjohtajan kanssa. Pestiin kuuluu markkinointi, graafinen ilme, nettisivut ja sosiaalinen media unohtamatta kutsuvieraita ja leiritoimistoa. Tavoitteena on, että piirileiri näkyy tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, partio saa positiivista yhteiskunnallista näkyvyyttä ja, että tekijät ja osallistujat saavat riittävästi tietoa ajoissa tavoitteiden mukaisesti. Leiritoimisto osaltaan takaa palvelupisteen leirillä, josta kaikki tieto on helposti saatavilla. Pesti edellyttää yhteistyötä erityisesti leirikokemusjohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa. 

Tarvittava osaaminen

Näkemystä ja kokemusta eri viestintäkanavista ja niiden tehokkaasta käytöstä piirileirin kokoisessa projektissa. Kyky luoda ja edistää piirileirin ja partiopiirin brändiä viestinnällisin keinoin. 

 

Kuva: Alina Ainola