Olet täällä

Harrastus on nuorelle kutsu parempaan maailmaan

Tällä hetkellä joka kolmas nuori on ilman harrastusta ja joka viides lapsi ja nuori on yksinäinen. Partiolla on Suomen suurimpana nuorisojärjestönä ja aktiivisena toimijana mahdollisuus vaikuttaa. Pelkästään Lounais-Suomen alueella partiota harrastaa lähes kymmenen tuhatta lasta ja nuorta. Harrastuksemme pyrkii tarjoamaan harrastuksen entistä useammalle, jotta mahdollisimman monet nuoret voivat kuulua ryhmään ja saada ystäviä. Partioliike on jo yli sadan vuoden ajan yhdistänyt erilaisista taustoista tulevia nuoria ja nyt haluamme terävöittää tätä asennetta entisestään. Kutsumme muutkin mukaan muuttamaan maailmaa, yksi lapsi ja nuori kerrallaan. 

Partio oli viime vuonna yksi valtakunnallisen Yhteisvastuukeräyksen keräyskohteista. Lounais-Suomen Partiopiirin Yhteiseen Partioon -hanke toteutetaan osalla näistä keräysvaroista vuosina 2017–2018. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan asennemuutosta erilaisuuden hyväksymiseksi, ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja antaa mahdollisuuden harrastaa erilaisista sosioekonomisista lähtökohdista riippumatta. 

Hankkeemme kohderyhmänä ovat ne nuoret, joilla on esimerkiksi yksinäisyyden, vähävaraisuuden tai maahanmuuttajataustan vuoksi riski syrjäytyä. Juuri heidän on erityisen tärkeää saada harrastus ja kavereita. Yhteiseen Partioon -hankkeessa on mukana myös sisupartiotoiminta, jota järjestetään vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi erityistä tukea tarvitseville. Partioharrastus on lapselle ja nuorelle tilaisuus ystäviin ja kasvamiseen turvallisessa ympäristössä, jossa toiminnan taustalla ovat partion yhteiset arvot ja kasvatustavoitteet.

Partiolaiset ympäri Satakuntaa ja Varsinais-Suomea sekä muuta maata ovat ideoineet omia projektejaan, jotta mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi yhteiskuntaan partioharrastuksen kautta. Esimerkiksi Porissa paikallinen lippukunta suunnittelee kaikille avointa metsäretkeä ja toinen suunnittelee aikuisprojektia eri taustoista tulevien aikuisten löytämiseksi partiotoimintaan. Kolmas haluaisi tavoittaa vähävaraisten perheitten lapsia syys- ja kevätretkille sekä kesäleirille. Ulvilassa sen sijaan lippukunnat haaveilevat esteettömästä sisäänkäynnistä omalle partiokololleen.

Työ lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on mahdollisuus sekä kääntää yksilön elämän suunta, että vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Matala kynnys osallistua toimintaan muiden ikätovereiden kanssa läpi koko järjestökentän, ja hyvä yhteistyö kuntien, kaupunkien sekä yhteisöjen kanssa täydentävät muun yhteiskunnan palveluja. Partiossa muutos lähtee aina meistä itsestämme ja omasta toiminnastamme. 

Stefan Stjärnstedt
piirinjohtaja, Lounais-Suomen Partiopiiri ry

 

Kuva: Kris Loimaala