Olet täällä

Lippukuntien johtaminen uudistuu – herkkutrio tarttuu hommiin!

Johtaminen on yksi osa-alue, jonka on huomattu olevan yhteinen tekijä hyvin toimivissa lippukunnissa. Ilolla toimivia johtajistoja puolestaan näyttää yhdistävän muun muassa se, että hommia on jaettu useammalle ihmiselle. Kuulosta melko loogiselta! 

Lippukuntatuen uudistus -hankkeen myötä lippukuntia aletaan vähitellen johtaa ja johtamista tukea hieman uudella tavalla. Olennaista on kiinnittää huomiota siihen, että lippukunnan toiminnassa johdetaan sekä yhdistystä, ihmisiä että partio-ohjelmaa. Ja tärkeää olisi miettiä miten nämä kaikki osa-alueet tulevat riittävästi huomioiduiksi! Yhtenä ratkaisuna johtamisen kehittämiseen ovat uudet johtopestit ja niiden mukainen työnjako.

Jatkossa lippukunnan johtokolmikon, niin sanotun ”herkkutrion”, muodostavat lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja. Hommia ja vastuuta jakamalla ei kenenkään pesti kasva kohtuuttomaksi ja samalla kaikki lippukunnan toiminnan kannalta olennaisimmat asiat saavat ansaitsemansa huomion. Lisätietoja uudistuksen taustoista ja johtajapestien mallipestikuvaukset löytyvät parempilippukunta.fi-sivun blogista

Jokaisen lippukunnan kannattaa lähteä pohtimaan uudistusta tämän hetken tilanteesta käsin. ”Herkkutrion” pestikuvaukset, kuten kaikki muutkin mallipestit, ovat vain yksi tapa jakaa yksittäisiä hommia ja lippukunnalla on täysi vapaus soveltaa pestien sisältöä itselleen sopivaan tapaan. 

Lippukuntapestien uudistumisen myötä myös lippukuntia tukevat piiripestit uudistuvat. Nykyisten alueohjaajien sijaan alueilla alkavat vuoden vaihteen jälkeen toimia aluetiimit! Aluetiimi koostuu kolmesta valmentajasta, joiden pestit on suunniteltu tukemaan lippukuntien johtoa. Pestausvalmentaja tukee alueen pestijohtajia, ohjelmavalmentaja ohjelmajohtajia ja lippukuntavalmentaja on lippukunnanjohtajien tuki&turva. Lisäksi uudistuvaan malliin liittyy ajatus mentoroinnista eli siitä, että jokaisella lippukunnanjohtajalla olisi valmentajan lisäksi taustatukenaan myös mentori, jonka kanssa omia ajatuksiaan voi tarpeen mukaan peilata ja pallotella.

L-SP:ssä lippukuntia kannustetaan ottamaan uudet johtajapestit käyttöön vuoden 2017 ja viimeistään vuoden 2018 aikana. Innokkaimmat ovat uudistukseen jo tarttuneet, ja ehkä jo tämän vuoden syyskokouksissa on valittu tekijöitä näihin uusiin pesteihin. Uudistusta ja uusia pestejä käsitellään alueohjaajien (ja valmentajien) johdolla loppu- ja alkuvuoden aluekokouksissa ja uudistus tulee jatkossa näkymään myös piirin&SP:n viestimissä. 

Lisätietoja uudistuksesta voi kysellä omalta alueohjaajalta tai piirin alueryhmältä alueryhmä@lounaissuomenpartiopiiri.fi