Olet täällä

Partionuori, hae mukaan vaikuttajakouluun

Vaikuttajakoulu on tarkoitettu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille, iältään toisen asteen opiskelijoille tai juuri korkea-asteen opintonsa aloittaneille nuorille, esimerkiksi partiolaisille.

Koulutukseen otetaan kerrallaan 20–25 nuorta. Luonteeltaan koulutus on konkreettista ja käytännönläheistä ja se kestää lukuvuoden sisältäen 8-10 koulutustilaisuutta. Osallistujat tutustuvat vaikuttajatahoihin, vaikuttamisen keinoihin ja saavutettuihin tuloksiin. He saavat monipuolista tietoa eduskunnasta, valtioneuvostosta, ministeriöistä ja valtion hallinnosta yleensä. Lisäksi käsitellään aluehallintoa ja kuntia, EU:ta, ulkopolitiikkaa sekä elinkeinoelämää ja kolmannen sektorin toimijoita. Vaikuttajakoulussa tutustutaan mm. lain säätämiseen, vaaleihin, oikeuslaitokseen ja työmarkkinajärjestöjen toimintaan. Kouluttajina toimivat eri alojen ammattilaiset, nuoret vaikuttajat sekä kokeneet valtiomiehet.

Varsinaissuomalainen nuori voi hakea koulutukseen lähettämällä vapaamuotoisen motivaatiokirjeen ja CV:n. Kirjeestä tulee käydä ilmi odotukset vaikuttajakoululta ja tavoitteet siitä, miten nuori aikoo hyödyntää oppimiaan asioita. Hakuaika vaikuttajakouluun on 1.9.–15.9.2017. Hakemukset tulee lähettää Varsinais-Suomen liittoon, assistentti Katri Rosenbergille osoitteeseen katri.rosenberg@varsinais-suomi.fi. Motivaatiokirjeen pituus on max 250 sanaa.

Lisätietoa vaikuttajakoulusta