Olet täällä

Syyskokouksessa julkaistiin piirileirin nimi ja valittiin jäseniä hallitukseen

Piirin lippukunnat kokoontuivat tänään 4.11. Raumalla syyskokouksen merkeissä. Kokouksessa valittiin uusi piirinjohtaja, piirin varajohtaja sekä kolme uutta ministeriä erovuoroisten tilalle. 

Lisäksi kokous valitsi kaksi partioneuvosta. Valituiksi tulivat:

Piirihallitus täydentää loput partioneuvokset ja varaneuvokset keskuudestaan. 

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin piirin strategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Myös piirin projetktit olivat läsnä kokouksessa. HuHun ja Framilin staabit saivat kokouksessa kiitoksensa tehdystä työstä. Tammileiri kertoi muistutti lippukuntia lisäämään yhteyshenkilön Kuksaan, ja piirileirin suhteen kuultiin isoja uutisia! Otava 2020 järjestetään Rymättylän Maisaaressa 22.-29.7.2020.

Kokouksen ajankohtaisissa asioissa vinkattiin lippukuntia lainaamaan piiritoimistolta kesäleiripaketteja sekä äänestämään seurakuntavaaleissa.