Olet täällä

PH-vaalit 2018: Stefan Stjärnstedt

 

 

PIIRINJOHTAJA

 

1. Nimi, ikä, lippukunta

Stefan Stjärnstedt, 37 vuotta, Turun Metsänkävijät

2. Mitä teet partion ulkopuolella

Toimin lukion opinto-ohjaajana ja opetan historiaa ja yhteiskuntaoppia.

3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi

Olen toiminut vuoden 2017 alusta piirin puheenjohtajana. Lisäksi olen toiminut saman ajan SP:n partioneuvoksena.

Piirissä olen ollut aiemmin Aikuis- ja luottisryhmän puheenjohtaja sekä kouluttaja piirin kursseilla. SP:ssä olen toiminut jamboreejoukkueen tehtävissä.

Lippukunnassa olen toiminut Turun Metsänkävijöissä mm. lippukunnanjohtajana ja lähes kaikissa muissakin pesteissä vartionjohtajasta ja akelasta lähtien.

4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?

Haluan tehdä töitä sen eteen, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee partioharrastuksen pariin. Meillä on yhdessä tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. Koen olleeni viimeiset kaksi vuotta etuoikeutettu, kun olen saanut tehdä ja seurata partiota omasta pestistäni käsin. Pestissä on mahdollisuus vaikuttaa sekä lippukuntien tukemiseen piirissä että partion linjaamiseen koko Suomen tasolla.

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Minulla on kokemusta viimeisen kahden vuoden ajalta ja paloa olla edelleen mukana kehittämässä toimintaa. Olen sitoutunut, tavoitteellinen ja yhteistyökykyinen. Piirinjohtajan tärkein tehtävä on vastata toiminnan kokonaisuudesta, ja toiminta on ennen kaikkea yhteistyön tekemistä. Koen tärkeäksi, että piiri tekee yhteistyötä koko partion etua edistäen.

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?

Kaksivuotiskauden aikana pidän piirin kannalta tärkeimpinä seuraavia asioita:

  1. Seuraavien suurten leirien, Tammileirin ja piirin kesäleirin, läpivieminen onnistuneesti. Niiden pitää olla koko piirin yhteinen juttu. Sen lisäksi käynnistetään seuraavat leiriprojektit.
  2. Partion seuraavan strategian valmistelu ja siitä päättäminen. Uusi strategiakausi alkaa vuodesta 2021 ja sitä aletaan hahmotella jo tänä syksynä.
  3. Lippukuntien ja piiriluottisten tukeminen. Partiokoulutus, ikäkausitapahtumat ja suuremmat leirit ovat edelleen onnistuneen partiokasvatuksen tae. Laadukas tuki ja yhteistyö edesauttavat lippukuntien kasvua. Piiriluottisten tehtävä on tukea lippukuntia ja luottikseksi pitää olla tervetullut erilaisilla taustoilla. Nuoria pitää erityisesti kannustaa mukaan.

Tämän lisäksi yhdistyslain velvoitteet ja yhdistyksen talous on hoidettava jatkossakin säntillisesti, jotta tulevaisuuden tekijöille taataan käsiä sitomatta riittävät resurssit ja vapaus toimia haluamallaan tavalla. Kun piirillä on vahva talous, on toimintaa mukava suunnitella, eikä tiukoissa paikoissa tarvitse tehdä hätiköityjä ratkaisuja.

7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi?

Haluan johtaa vielä paremmin piirin yhteistyötä, jotta kaikki näkevät toistensa arvokkaan työn ja tekevät työtä yhteisen tavoitteen eteen. Luottiksilla pitää olla tilaa ja aikaa ideoita yhdessä.

Johtamisessa minua kiinnostavat erityisesti tuen, oikean kokoisten haasteiden ja motivaation teemat vapaaehtoistyössä. Tätä sparraamaan haluaisin saada mentorin. Muussa elämässä pidän tärkeänä oman ajan varaamisen töiden ja partion lisäksi liikkumiselle ja lukemiselle.

8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

L-SP:n lippukunnissa tehdään mieletön määrä hienoa kasvatustyötä, josta on syytä olla todella ylpeä. Ilman partiota yhteiskunnasta puuttuisi tärkeä palanen. Lippukunnissa syntyy joka viikko uusia ystävyyssuhteita, opitaan uusia taitoja, levitetään välittämistä lähiyhteisöön ja muutetaan maailmaa pieni askel kerrallaan. Kiitos upeasta toiminnasta – annetaan vielä useammalle lapselle, nuorelle ja aikuiselle mahdollisuus tulla mukaan partioon.

Jotta partio olisi vahva ja vetovoimainen harrastus myös tulevaisuudessa, tarvitaan meidän kaikkien panosta. Partion kohderyhmä, lapset ja nuoret, toimivat lippukunnissa. Partiopiiri on lippukuntien lähin tuki ja edustaa partiota alueellaan. Suomen Partiolaisten tehtävä on katsoa kokonaisuutta valtakunnallisesti.

Lippukunnilla on täysi oikeus vaatia hyvää tukea toiminnalleen, mutta meillä kaikilla on myös piirissä mahdollisuus muokata tukea mieleiseksemme. Meidän jokaisen työ on yhdessä huikea ja arvokas voima, jolla partion tulevaisuus rakennetaan.

 

Lukekaa lisää ajatuksiani täältä: piiri2020.wordpress.com