Olet täällä

PH-vaalit 2018: Noora Kankare

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIMINISTERI

 

1. Nimi, ikä lippukunta: 

Noora "Mokka" Kankare, 18, Mikaelin Sinikellot 

2. Mitä teet partion ulkopuolella? 

Opiskelen kolmatta vuotta Turun klassillisen lukion ilmaisulinjalla. Tällä hetkellä aikaani vie marraskuussa valmistuva teatterin lukiodiplomi, jonka teen valosuunnittelusta. Lisäksi kiinnostuksen kohteitani ovat valokuvaus, melonta, suunnistus, politiikka sekä kaikenlainen taide niin musiikin, kuvataiteen kuin teatterinkin muodossa. 

3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi 

Aloitin partion sudenpentuna vuonna 2007 Partiolippukunta Kuusenkävyissä Salossa. Toimittuani pari vuotta ryhmänjohtajana sekä lippukunnan viestintävastaavana kävin YSP-kurssin vuonna 2016, joka toimi alkusysäyksenä piiritoimintaan. Sen jälkeen olen toiminut Turun Pop up -kolon toisena johtajana sekä puheenjohtajana sometiimissä, YSP-jaostossa ja viimeisimpänä piirin viestintä- ja markkinointiryhmässä. Alkuvuodesta 2017 muutin Turkuun ja liityin Mikaelin Sinikelloihin, jossa pestini on tällä hetkellä samoajaluotsi.

4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?  

Haluan päästä vaikuttamaan enemmän piirin päätöksiin kaikilla osa-alueilla sekä partioviestinnän valtakunnalliseen kehitykseen. Mielestäni viestinnän tulee olla monipuolisempaa ja läpinäkyvämpää. Lisäksi haluan, että partio näyttäytyy mediassa uskottavana yhteistyökumppanina ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. 

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Olen toiminut viestintä- ja markkinointiryhmän puheenjohtajana tämän vuoden maaliskuun alusta asti, joten viestintä piirissämme sekä keskusjärjestössä on minulle jo jollain tasolla tuttua. Minulla on ikäisekseni vahva viestintä- ja johtamistausta sekä raikkaita näkökulmia asioihin. Jos tulen valituksi, olen iältäni todennäköisesti piirihallituksen nuorimpia, minkä koen ainoastaan hyväksi asiaksi. Partiopiirin on oltava aidosti nuori ja puhuttava yhteiskunnassa nuorten äänellä. Pidän vahvuutenani myös sitä, että minulla on kokemusta kahdesta hyvin erilaisesta lippukunnasta: pienessä taajamassa toimivasta sekalippukunnasta sekä Turun keskustan tuntumasta tulevasta perinteisestä tyttölippukunnasta.

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?

Haluan, että piirin viestintä antaa lounaissuomalaisesta partiotoiminnasta mahdollisen kaksivuotiskauteni jälkeen moninaisemman, vaikuttavamman ja nuorekkaamman kuvan: partio näyttäytyy potentiaalisena harrastuksena tai vapaaehtoistyönä jokaiselle piirimme alueella asuvalle riippumatta hänen taustastaan, ominaisuuksistaan tai erityistarpeistaan. 

Lisäksi haluan, että kauteni aikana jokaisessa lippukunnassa ymmärretään viestinnän ja markkinoinnin merkitys toiminnan takaamisessa ja he osaavat viestiä toiminnastaan omalla alueellaan. Vaikka toiminta olisi miten laadukasta tahansa, se kuivuu helposti kasaan, jos siitä ei tiedetä. Partiopiiri näkyy monille ruohonjuuritason tekijöille usein etäisenä norsunluutornina, joten tämän ajatuksen kumoamiseksi haluan olla piirihallituksessa aivan ensisijaisesti lippukuntia ja yksittäisiä partiolaisia varten.

Suomen Partiolaiset on asettanut jäsenmäärätavoitteekseen 100 000 partiolaista vuonna 2030. Siihen pääseminen vaatii paljon toimenpiteitä niin järjestön kuin piiritasonkin markkinoinnilta, joten haluan edistää yhteistyötä muiden piirien ja keskusjärjestön kanssa. Lisäksi toivon, että piirin eri osa-alueet kommunikoivat tulevaisuudessa entistäkin sujuvammin, jotta meidän on helpompaa päästä yhteisiin tavoitteisiimme. 

7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi?

Haluan kehittää itseäni priorisoinnin ja ajanhallinnan saralla. Tiedän, että piirihallituspesti yhdistettynä muun muassa lukion abivuoteen ei tule olemaan helppo yhdistelmä, mutta uskon selviäväni siitä suunnittelemalla ajankäyttöni huolellisesti. Haluan myös oppia lisää partiohallinnon kiemuroista ja siitä, kuinka partiopiirissä vaikuttaminen käytännössä tapahtuu. Aion myös imeä tietoa minua kokeneemmilta piirihallituskonkareilta ottaen heidän neuvonsa avoimesti vastaan. 

8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Olkaa ylpeitä harrastuksestanne ja kertokaa siitä avoimesti ulospäin! Markkinoinnissa ulkopuolisillekin näkyvä hyvä meininki ja iloinen mieli ovat usein tärkeämpiä kuin tekniset hienoudet nettisivuilla tai lukuisat somekanavat.