Olet täällä

PH-vaalit 2018: Eero Kivistö

PIIRIN VARAJOHTAJA

 

1. Nimi, ikä, lippukunta

Eero Kivistö, 23, Mellilän Menninkäiset

 2. Mitä teet partion ulkopuolella

Asun tällä hetkellä Turussa ja olen töissä Turun kaupungilla lastentarhanopettajana.

3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi

Partiota olen harrastanut vuodesta 2001, jolloin aloitin ensimmäisen vuoden sudenpentuna äidin ehdotuksesta. Partiossa olen edennyt partio-ohjelman mukaisesti siihen asti, että viime syksynä päätin vaeltajaikäkauden. Johtamiseen kasvaminen ja vastuun ottaminen on ollut aina osa minun partioharrastustani. Partiojohtajan peruskurssin kävin syksyllä 2012. Lippukunnassa olen toiminut useissa eri tehtävissä kuten ryhmänjohtajana, koulutusvastaavana, retkenjohtajana, akelana, taloudenhoitajana sekä hallituksen jäsenenä. Lippukunnanjohtajana toimin vuodet 2015-2017

Piiritoiminnasta kiinnostuin vuonna 2014, kun halusin tehdä jotain erilaista ja isompaa, ja hain mukaan HuHu15 staabiin vastaavaksi alaleirijohtajaksi. HuHu15 oli omalta osaltani käänteentekevä projekti, sillä sen jälkeen olen rohkeasti uskaltanut haastaa itseäni johtajana ja lähtemä mukaan eri projekteihin. Kokemusta piiriluottiksena olen saanut toimimalla kouluttajana (ässis 2015 sekä PJ-PK 2016) sekä tekemällä useita projekteja. Vuonna 2016 olin Tammileirillä staabissa ohjelmapäällikkönä.

Itseni kehittäminen on ollut aina tärkeää ja keväällä 2017 sain mahdollisuuden kehittyä johtajana Suomen Partiolaisten ensimmäisellä VBL-kurssilla. 

Viimeiset puolitoista vuotta olen johtanut HuHu18 projektia toisena leirinjohtajana. Tällä hetkellä olen mukana sudenpentujaoston toiminnassa.

4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle? 

Piirin varajohtajana pääsen yhdessä piirijohtajan kanssa johtamaan piirin toimintaa sekä vastaamaan piirin hallinnosta ja organisaatiosta sekä niiden kehittämisestä. 

Mahdollisuus olla mukana kehittämässä lounaissuomalaista partiotoimintaa piirin avainpaikalta, kiinnostaa ja motivoi minua suuresti. Oma elämäntilanteeni on tällä hetkellä sellainen, että pystyn ja uskallan sitoutua piirin varajohtajan laajaan ja vastuulliseen pestiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Koen omaavani ainakin kuusi eri vahvuutta, jotka tukisivat varapuheenjohtajani pestiä.

  1. Oma motivaatio toimia Lounais-Suomen Partiopiirin varajohtajana.
  2. Vahva tausta lippukuntatyöstä
  3. Partio-ohjelman ja kasvatustavoitteiden tuntemien ja pedagogisen näkemyksen omaaminen
  4. Kokemus yhteiskuntasuhteiden ylläpidosta ja erilaisten yhdistysten edustamisesta.
  5. Omien arvojen tunnistaminen ja niillä johtaminen. Halu toteuttaa parempaa sekä ihmislähtöistä johtajuutta
  6. Kyky itse innostua sekä innostaa muita

Partion lisäksi olen kerännyt hallinnollista osaamista toimimalla ainejärjestön puheenjohtajana sekä edustajana Turun Yliopiston edustajistossa. 

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?

Piirin varapuheenjohtajana toteuttaisin piirin ja SP:n strategiaa omalla panoksellani sekä energisellä ja innostavalla persoonallani.

Omalta osaltani kehittäisin piirihallituksen ja lippukuntien välistä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Yritän pitää kynnyksen matalana tulla puhumaan piirin ajankohtaisista asioista kanssani

Tehdä aina parhaani.

7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi?

Keräämällä omasta toiminnastani palautetta.

Keskustelemalla muun piirihallituksen kanssa pestistäni ja sen toteuttamisesta

Reflektoida omaa toimintaani johtajana ja ryhmän jäsenenä

Osallistumalla pestiäni tukeviin koulutuksiin

Verkostoitua muiden piirijohtajien kanssa 

8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Tahdon toivottaa kaikille nautinnollista ja hauskaa partiosyksyä! Moikataan kun tavataan!