Olet täällä

PH-vaalit 2018: Anna Engblom

KASVUMINISTERI

 1. Nimi, ikä lippukunta

Anna Engblom, 22, Henrikin tapulitytöt

2. Mitä teet partion ulkopuolella

Opiskelen psykologiaa Tampereen yliopistossa. Olen juuri aloittanut maisterivaiheen opinnot ja gradun tekemisen. 

3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi

Olen harrastanut partiota 8-vuotiaasta asti. Ensimmäinen pestini oli sudenpentujohtaja Kupittaan Henrikinpojissa, kun olin 14-vuotias, ja 17-vuotiaana aloin johtaa seikkailijaryhmää  Henrikin Tapulitytöissä. 19-vuotiaana pääsin HeTan hallitukseen sihteeriksi ja jäsenrekisterinhoitajaksi. Nykyään en enää ole HeTan hallituksessa, mutta osallistun tapahtumien, retkien ja leirien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Yhteiseen partioon -projektia aloin johtaa vuonna 2016. Se on tähän mennessä suurin partiopestini. Projekissa on kehitetty keinoja partioon liittymisen esteiden madaltamiseksi. Sen lisäksi pyrimme lisäämään partiolaisten tietoa moninaisuudesta ja vaikuttamaan kaiken ikäisten partiolaisten asenteisiin. Projektin aikana syntyi muun muassa Yhteiseen partioon -toimintamerkki, uusi partiokamu -pesti sekä Kurkistus partioon -kurssi maahanmuuttajataustaisille. Yhteiseen partioon -projektin teemoja olivat erityisesti vähävaraisuus, monikulttuurisuus sekä sisupartiolaiset. Projekti oli L-SP: yhteisvastuuhanke eli osa Suomen Partiolaisten 100 uutta tapaa -projektia. 

Viime kesän HuHu-leirillä olin kahvilan ohjelmamestarina. Olenkin aina osallistunut suuremmille leireille innokkaasti. Osallistumislistaltani löytyy piirileirejä, Finnjamboreita, Roverway, Jamboree, HuHu ja Satahankoja. On hienoa, että tulevan hallituskauden aikana L-SP:ssä järjestetään sekä Tammileiri että piirileiri. Isot leirit ovat tärkeitä ja usein ikimuistoisia partiokokemuksia.

4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?

Kasvuministerin vastuulla ovat jäsenmäärän ja moninaisuusasioiden seuranta, koordinointi ja kehittäminen piirissä. Mielestäni osa-alueet ovat osittain päällekkäisiä, ja molemmat erittäin merkityksellisiä. 

Jäsenmäärän kasvu on viime vuosina ruvennut hidastumaan. On tärkeää selvittää, mistä se johtuu, ja kehittää piirin toiminnanalojen kanssa keinoja, joilla yhä useammat lapset, nuoret ja aikuiset löytävät tiensä partioon ja jäsenmäärä saadaan pidettyä nousussa. Me partiolaiset tiedämme, kuinka mahtava harrastus partio on. Haluan olla mukana välittämässä tietoa yhä useammille perheille. 

L-SP:ssä on yli 11 000 partiolaista. Meillä kaikilla on erilaiset tarpeet ja toiveet partiotoiminnan suhteen. Niin lippukuntien kuin piirin pitäisi huomioida ihmisten moninaisuus toiminnassaan. Kasvuministerin tehtävä on vastata siitä, että piiriluottisten ja -toimiston väen kanssa selvitetään, millaisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta yksittäinen partiolainen ei lopettaisi harrastustaan sen vuoksi, ettei hänen tarpeisiinsa vastata. Toisekseen on pyrittävä siihen, että partio houkuttelisi mukaan ihmisiä yhä moninaisemmista taustoista. Mielestäni on tärkeää, ettei partiota nähdä vain tietylle väestöryhmälle suunnaattuna harrastuksena. Piirin ja partion strategian yksi painopisteistäkin on “Partio kuuluu kaikille”. Sen toteutumisen eteen teen mielelläni töitä. 

Koen, että kasvuministeriys olisi minulle loistava mahdollisuus haastaa itseäni ja oppia uutta niin piirimme kuin koko Suomen Partiolaisten toiminnasta.  Paikka piirihallituksessa mahdollistaisi minulle näköalapaikan piirin eri jaostojen ja ryhmien toimintaan. 

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Pestissä olisi minulle sopivasti sekä tuttua että uutta. Tiedän jo nyt paljon moninaisuudesta partiossa. Lisäksi hahmotan piirin eri ryhmien ja jaostojen mahdollisuuksia kasvun ja moninaisuusasioiden suhteen. Olen innokas oppimaan uutta, ja näkemään vaivaa minulle, ja partiolle, tärkeiden asioiden eteen.

Minulle on opintojeni aikana kerääntynyt ainakin jäsenmäärän kehittymisen seuramiseen ja analysointiin tarvittavaa tilastollista ymmärrystä. Osaan kerätä tilastollista tietoa sekä kertoa siitä muille. Tiedän, ettei tilastoja ja tietoa pidä ainoastaan kerätä, vaan sen pohjalta täytyy voida tehdä päätöksiä. Koen, että kasvuministerinä pystyisin selventämään kasvu-asioita piirihallituksen muille jäsenille ja piirin jaostoille. 

Kasvuministeri johtaa kasvun koordinaatioryhmää. Yhteiseen partioon -projektin aikana olen kehittynyt johtajana. Uskon, että pystyn motivoimaan ryhmän jäseniä kasvu edistämiseen ja yhteistyöhön yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?

Luoda kasvun uuden koordinaatioryhmästä vakaa ja tehokas toimielin, joka tuo yhteen osaamista ja tietoa eri toimialueilta. Siten löydämme parhaat toimenpiteet kasvun edistämiseen. 

Kerätä ja hyödyntää luotettavaa ja monipuolista tilastollista sekä laadullista tietoa piiristä tiedolla johtamisen edistämiseksi. Faktojen avulla voimme määritellä, mille toimenpiteille on eniten tarvettan. 

Hyödyntää pestissä yhteistyötä muiden piirien ja keskusjärjestön kanssa. 

Muut piirit painivat samojen kysymysten kanssa, ja ratkaisuja tai hyviä ideoita kannattaa mielestäni pohtia myös yhdessä. 

7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi?

Pestissä voin edelleen kehittää itseäni johtajana.  Erityisesti haluaisin kehittyä itseni johtamisessa, sillä koen, että tällä hetkellä siinä olisi eniten kehityttävää. Lisäksi toivon voivani kehittyä asiantuntijuudessa ja viestimisessä. Kasvuministerinä tärkeää olisi välittää tietoa piirihallitukselle. Toisinaan koen haastavaksi itsevarmasti tietämykseni esille tuomisen. Uskon, että pestin aikana kehittyisin lukemattomilla tavoilla, joita en edes itse vielä osaa hahmottaa. 

8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Tässä teille vähän pohdittavaa: Miten lippukuntanne kasvusuunnitelma toteutui tänä vuonna? Millaisille uusille ihmisryhmille voisitte vielä avata ovenne?

Toivottavasti lähdette sankoin joukoin syyskokoukseen!

Minua voi tulla nykimään hihasta vaikkapa lippukuntapäivässä, tai olla yhteydessä sähköpostilla anna.engblom@partio.fi. Tsemppiä partiosyksyyn! :)