Olet täällä

Piirihallitusvaalit 2018

Piirihallitusvaalit 2018

Ehdolle ovat asettuneet:

Piirinjohtaja: Stefan Stjärnstedt, Turun Metsänkävijät

Piirin varajohtaja: Eero Kivistö, Mellilän Menninkäiset

Kasvuministeri: Anna Engblom, Henrikin Tapulitytöt

Viestintä- ja markkinointiministeri: Noora Kankare, Mikaelin Sinikellot

Kasvatusministeri: Hilkka "Hilu" Näse, Lätynkääntäjät

 

HAUSSA OLEVAT PESTIT

Muut haussa olevat pestit ovat kaksivuotisia, kaudelle 2019-2020, kasvatusministeri yksivuotinen vuodelle 2019.

Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja

Piirinjohtaja ja varajohtaja vastaavat piirin toiminnasta ja johtavat piiriä. Piirinjohtaja ja varajohtaja määrittelevät keskinäisen työnjakonsa. 

Piirinjohtajien tehtäviin kuuluvat: 

 • piirihallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtajuus ja koolle kutsuminen 
 • vastuu piirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n välisistä suhteista 
 • toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen 
 • ansiomerkkitoimikunnan jäsenyys 
 • vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta sekä niiden kehittämisestä 
 • piirihallituksen jäsenten perehdyttäminen tehtäviinsä 
 • piirin edustaminen 
 • vastuu piirin suhdetoiminnasta. 

Edellä mainittujen lisäksi piirinjohtajan ja varajohtajan hoidettavaksi voidaan hallituksen jäsenten työnjaossa antaa muitakin tehtäviä. 

 

Kasvatusministeri

Kasvatusministerin tehtävä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi:

 • Johtaa kasvatuksen toiminnanalaa 
 • Vastata ohjelmatoiminnan kokonaisuudesta piirissä 
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja ohjelmaryhmän (OR) välillä 
 • Toimia halutessaan ohjelmaryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan 
 • Kutsua koolle piirin laajennetun ohjelmaryhmän kokoukset 
 • Valmistella OR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa 
 • Vastata OR:n toiminnan ja ohjelmatoiminnan kehittämisestä 
 • Vastata ohjelmaohjaajien ja jaostojen puheenjohtajien sekä vastaavien ohjelmavalmentajien pestaamisesta ja pestien tarkistamisesta vuosittain 
 • Pitää toiminnanalan jaostot osana piiriä ja sen toimintaa sekä tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta. 
 • Arvioida toiminnanalan jaostojen tilaa ja toimintaedellytyksiä ja sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin 
 • Vastata muistamisista ja ansiomerkkien ehdottamisesta ohjelmaryhmässä 
 • Tukea ohjelmaohjaajia kaikissa näiden pestiin liittyvissä asioissa 
 • Toimia SP:n laajennetussa kasvatusvaliokunnassa piirin edustajana ja osallistua aktiivisesti valiokuntatyöskentelyyn yhdessä OR:n valitseman toisen edustajan kanssa 
 • Vastata OR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin ja SP:n kasvatusvaliokuntaan, YTP-yhteistyöstä ohjelman osalta sekä suhteista muihin tahoihin 

Apunaan kasvatustoiminnanalan johtamisessa kasvatusministerillä on ohjelmaryhmän mahdollinen erillinen puheenjohtaja ja/tai ohjelmaryhmän valitsema vastaava ohjelmaohjaaja, joiden kanssa tehtävänjaosta sovitaan vuosittain. 

 

Viestintä- ja markkinointiministeri

Viestintäministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi:

 • Vastata toiminnanalan ja viestintä- ja markkinointiryhmän toiminnasta kokonaisuutena 
 • Toimia halutessaan viestintä- ja markkinointiryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan. 
 • Johtaa viestintä- ja markkinointiryhmän toiminnan suunnittelua ja toimintaa 
 • Kehittää piirin sisäistä ja ulkoista viestintää (esim. Repolainen, nettisivut) 
 • Olla yhteyshenkilönä toiminnanalan jaostojen ja piirihallituksen välillä 
 • Toimia linkkinä piirin ja SP:n viestintä- ja markkinointiryhmien välillä ja osallistua laajennetun viestintä- ja markkinointivaliokunnan toimintaan 
 • Toimia yhteistyössä piiritoimiston viestintäsuunnittelijan kanssa 

 

Kasvuministeri

Kasvuministerin tehtävä on hallituksn yhteisten tehtävien lisäksi:

 • Vastata kasvun koordinoinnista piirissä
 • Johtaa piirin kasvun koordinaatioryhmää
 • Koota kasvutoimenpiteet selkeäksi kokonaisuudeksi ja seuraa niiden etenemistä 
 • Kerät säännöllisesti ja jatkuvasti kasvuun liittyvää tilastotietoa piirihallituksen ja ryhmien käyttöön
 • Kerätä ja analysoida uutta tilastotietoa piiristä - tarvittaessa perustetaan työryhmä tukemaan tilastotiedon keräämistä ja analysoimista
 • Kehittää aktiivisesti kasvun edistämistä yhdessä piirinjohtajien kanssa
 • Olla piirihallituksen yhteyshenkilö kasvuun liittyvissä asioissa keskusjärjestöön ja muihin piireihin
 • Koordinoida moninaisuusasioita piirissä
 • Seurata moninaisuuden toteutumista piirissä ja lippukunnissa
 • Tehdä yhteistyötä moninaisuuskysymyksissä piirin ryhmien, jaostojen ja muiden tahojen kanssa
 • Seurata aktiivisesti moninaisuusasioiden etenemistä koko partiokentässä Suomessa
 • Pitää huolta, että moninaisuustieto ja -materiaalit on piirin alueella tiedossa ja käytössä
 • Kehittää aktiivisesti partion moninaisuuden toteutumista piirin alueella yhdessä piirinjohtajien kanssa
 • Olla piirihallituksen yhteyshenkilö moninaisuuskysymyksissä keskusjärjestöön ja muihin piireihin

 

Piirihallituksen jäsenten ajankäyttöarvio

 • Hallituksen kokoukset kerran kuussa (ilta- tai päivä-/viikonloppukokoukset) 
 • L-SP:n vuosikokoukset (2 päivää per vuosi) 
 • SP:n jäsenkokous (viikonloppu joka toinen vuosi) 
 • Lpk-päivä/luottispäivä/muut piirin tapahtumat (2-4 päivää per vuosi) 
 • Edustustehtävät (1-5 kpl per vuosi) 
 • Projekteihin liittyvät kokoukset 
 • Erilaiset suunnittelukokoukset, pestaukset 
 • Laajennetut valiokunnat/Partioneuvostot (1-4 kertaa/vuosi) 
 • Puheluita ja sähköposteja 
 • Oman toiminnanalan/vastuualueen johtaminen 

Partioneuvos

Lisäksi voi asettua ehdolle Suomen Partiolaisten partioneuvostoon edustamaan Lounais-Suomen Partiopiiriä partioneuvoksena. Lounais-Suomen Partiopiirillä on partioneuvostossa kaudelle 2019-2020 SP:n sääntöuudistuksesta riippuen kolme (3) tai neljä (4) neuvoksen paikkaa. Piirihallitus esittää, että syyskokous valitsee kaksi (2) partioneuvosehdokasta ja loput partioneuvoston paikat ja varajäsenet täytetään piirihallituksesta.

 

Partioneuvoksen pestiin ehdolle ovat asettuneet (15.9.2018 mennessä)

Maria "Kerttu" Nikkari, Kaarinan Sädetytöt

Noora Uotinen, Varsinais-Suomen Samoilijat

Roope Korpela, Turun Partio-Sissit

Partioneuvoksen pestiin kuuluu: 

(perustuu Suomen Partiolaisten sääntöihin, menettelytapasääntöön ja partioneuvoston vuosille 2017–2018 sopimiin työskentelytapoihin)

 • Partioneuvos edistää luottamustehtävässään valtakunnallisen partiotoiminnan menestymistä ja strategisia tavoitteita.
 • Partioneuvos osallistuu partioneuvoston kokouksiin, jotka kestävät yleensä yhdestä kahteen päivää.
 • Sääntömääräisiä kokouksia on vuosittain kaksi ja yleensä lisäksi vähintään yksi ylimääräinen partioneuvoston kokous vuodessa.
 • Partioneuvos kehittää partiota toimimalla esimerkiksi järjestön kehittämistyöryhmissä.
 • Partioneuvoksen pestissä menestyminen edellyttää sitä, että partioneuvoston jäsen tuntee hyvin sekä oman alueensa että valtakunnallisen partiotoiminnan.
 • Partioneuvos osallistuu keskusteluun partioneuvoston ja Suomen Partiolaisten hallituksen kanssa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti kokousten välillä.
 • Partioneuvos perehtyy huolella kokousmateriaaleihin.
 • Partioneuvos tiedottaa partioneuvoston kokouksessa tehdyistä päätöksistä omassa A-jäsenessään (piiri tai FiSSc).
 • Partioneuvos kommunikoi partioneuvoston asioista oman A-jäsenensä kanssa (piiri tai FiSSc).

 

Kysy lisää pesteistä, asetu ehdolle tai ilmianna hyvä tyyppi: Niko "Sjöökkari" Sjöholm niko.sjoholm@partio.fi, 0400-843110/Mikaela "Piisku" Savolainen mikaela.savolainen@gmail.com, 040-5370152