Olet täällä

Piirihallitusvaalit 2018

Piirihallitusvaalit 2018

 

HAUSSA OLEVAT PESTIT

Muut haussa olevat pestit ovat kaksivuotisia, kaudelle 2019-2020, kasvatusministeri yksivuotinen vuodelle 2019.

Piirinjohtaja ja piirin varajohtaja

Piirinjohtaja ja varajohtaja vastaavat piirin toiminnasta ja johtavat piiriä. Piirinjohtaja ja varajohtaja määrittelevät keskinäisen työnjakonsa. 

Piirinjohtajien tehtäviin kuuluvat: 

 • piirihallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtajuus ja koolle kutsuminen 
 • vastuu piirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n välisistä suhteista 
 • toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen 
 • ansiomerkkitoimikunnan jäsenyys 
 • vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta sekä niiden kehittämisestä 
 • piirihallituksen jäsenten perehdyttäminen tehtäviinsä 
 • piirin edustaminen 
 • vastuu piirin suhdetoiminnasta. 

Edellä mainittujen lisäksi piirinjohtajan ja varajohtajan hoidettavaksi voidaan hallituksen jäsenten työnjaossa antaa muitakin tehtäviä. 

 

Kasvatusministeri

Kasvatusministerin tehtävä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi:

 • Johtaa kasvatuksen toiminnanalaa 
 • Vastata ohjelmatoiminnan kokonaisuudesta piirissä 
 • Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja ohjelmaryhmän (OR) välillä 
 • Toimia halutessaan ohjelmaryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan 
 • Kutsua koolle piirin laajennetun ohjelmaryhmän kokoukset 
 • Valmistella OR:n toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa 
 • Vastata OR:n toiminnan ja ohjelmatoiminnan kehittämisestä 
 • Vastata ohjelmaohjaajien ja jaostojen puheenjohtajien sekä vastaavien ohjelmavalmentajien pestaamisesta ja pestien tarkistamisesta vuosittain 
 • Pitää toiminnanalan jaostot osana piiriä ja sen toimintaa sekä tietoisena piiritoiminnan kokonaisuudesta. 
 • Arvioida toiminnanalan jaostojen tilaa ja toimintaedellytyksiä ja sekä puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin 
 • Vastata muistamisista ja ansiomerkkien ehdottamisesta ohjelmaryhmässä 
 • Tukea ohjelmaohjaajia kaikissa näiden pestiin liittyvissä asioissa 
 • Toimia SP:n laajennetussa kasvatusvaliokunnassa piirin edustajana ja osallistua aktiivisesti valiokuntatyöskentelyyn yhdessä OR:n valitseman toisen edustajan kanssa 
 • Vastata OR:n suhteista piirin muihin toiminnanaloihin ja SP:n kasvatusvaliokuntaan, YTP-yhteistyöstä ohjelman osalta sekä suhteista muihin tahoihin 

Apunaan kasvatustoiminnanalan johtamisessa kasvatusministerillä on ohjelmaryhmän mahdollinen erillinen puheenjohtaja ja/tai ohjelmaryhmän valitsema vastaava ohjelmaohjaaja, joiden kanssa tehtävänjaosta sovitaan vuosittain. 

 

Viestintä- ja markkinointiministeri

Viestintäministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi:

 • Vastata toiminnanalan ja viestintä- ja markkinointiryhmän toiminnasta kokonaisuutena 
 • Toimia halutessaan viestintä- ja markkinointiryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan. 
 • Johtaa viestintä- ja markkinointiryhmän toiminnan suunnittelua ja toimintaa 
 • Kehittää piirin sisäistä ja ulkoista viestintää (esim. Repolainen, nettisivut) 
 • Olla yhteyshenkilönä toiminnanalan jaostojen ja piirihallituksen välillä 
 • Toimia linkkinä piirin ja SP:n viestintä- ja markkinointiryhmien välillä ja osallistua laajennetun viestintä- ja markkinointivaliokunnan toimintaan 
 • Toimia yhteistyössä piiritoimiston viestintäsuunnittelijan kanssa 

 

Kasvuministeri

Kasvuministerin tehtävä on hallituksn yhteisten tehtävien lisäksi:

 • Vastata kasvun koordinoinnista piirissä
 • Johtaa piirin kasvun koordinaatioryhmää
 • Koota kasvutoimenpiteet selkeäksi kokonaisuudeksi ja seuraa niiden etenemistä 
 • Kerät säännöllisesti ja jatkuvasti kasvuun liittyvää tilastotietoa piirihallituksen ja ryhmien käyttöön
 • Kerätä ja analysoida uutta tilastotietoa piiristä - tarvittaessa perustetaan työryhmä tukemaan tilastotiedon keräämistä ja analysoimista
 • Kehittää aktiivisesti kasvun edistämistä yhdessä piirinjohtajien kanssa
 • Olla piirihallituksen yhteyshenkilö kasvuun liittyvissä asioissa keskusjärjestöön ja muihin piireihin
 • Koordinoida moninaisuusasioita piirissä
 • Seurata moninaisuuden toteutumista piirissä ja lippukunnissa
 • Tehdä yhteistyötä moninaisuuskysymyksissä piirin ryhmien, jaostojen ja muiden tahojen kanssa
 • Seurata aktiivisesti moninaisuusasioiden etenemistä koko partiokentässä Suomessa
 • Pitää huolta, että moninaisuustieto ja -materiaalit on piirin alueella tiedossa ja käytössä
 • Kehittää aktiivisesti partion moninaisuuden toteutumista piirin alueella yhdessä piirinjohtajien kanssa
 • Olla piirihallituksen yhteyshenkilö moninaisuuskysymyksissä keskusjärjestöön ja muihin piireihin

 

Piirihallituksen jäsenten ajankäyttöarvio

 • Hallituksen kokoukset kerran kuussa (ilta- tai päivä-/viikonloppukokoukset) 
 • L-SP:n vuosikokoukset (2 päivää per vuosi) 
 • SP:n jäsenkokous (viikonloppu joka toinen vuosi) 
 • Lpk-päivä/luottispäivä/muut piirin tapahtumat (2-4 päivää per vuosi) 
 • Edustustehtävät (1-5 kpl per vuosi) 
 • Projekteihin liittyvät kokoukset 
 • Erilaiset suunnittelukokoukset, pestaukset 
 • Laajennetut valiokunnat/Partioneuvostot (1-4 kertaa/vuosi) 
 • Puheluita ja sähköposteja 
 • Oman toiminnanalan/vastuualueen johtaminen 

Partioneuvos

Lisäksi voi asettua ehdolle Partioneuvokseksi edustamaan Lounais-Suomen Partiopiiriä. Vuonna 2018 piirin partioneuvoksista 2 kpl valitaan henkilövaaleilla, 2 kpl neuvoksista on piirihallituksen jäseniä. Lisää partioneuvoston työstä voi lukea tästä linkistä. 

Kysy lisää pesteistä, asetu ehdolle tai ilmianna hyvä tyyppi: Niko "Sjöökkari" Sjöholm niko.sjoholm@partio.fi, 0400-843110/Mikaela "Piisku" Savolainen mikaela.savolainen@gmail.com, 040-5370152